درس 18 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 18 – لغات سطح A1 آلمانی
jetzt

(الان، حالا)

Jetzt machen wir eine Pause. 

(حالا یک استراحت خواهیم داشت.)


der Job , -s

(شغل، حرفه)

Jenny hat einen neuen Job bei der Post. 

(جنی یک شغل جدید در اداره پست دارد.)


der Jugendliche , -n

(جوانان، جوان)

Viele Jugendliche kaufen gern ein. 

(جوانان زیادی به خرید کردن علاقه دارند.)


jung 

(جوان، کم سن)

Claudia ist 21. – Was? Noch so jung? 

(کلادیا 21 ساله است. – چی؟ اینقدر جوان؟)


der Junge , -n

(پسر، پسر بچه)

Ich habe zwei Kinder. Einen Jungen und ein Mädchen. 

(من دو بچه دارم. یک پسر و یک دختر.)


der Kaffee 

(قهوه)

Zum Frühstück trinke ich immer Kaffee. 

(برای صبحانه من همیشه قهوه می نوشم.)


kaputt 

(خراب)

Das Glas war teuer. Es geht sehr leicht kaputt. 

(این لیوان خیلی گران بود. آن خیلی راحتخراب می شود.)


die Karte , -n

(کارت، ورق [پاستور]، منو، نقشه)

Ich schreibe meinen Bekannten eine Karte aus dem Urlaub. 

(من برای آشنایانم یک کارت پستال از تعطیلات درست می کنم.)

Wollen wir Karten spielen? 

(می خواهید ورق بازی کنیم؟)

Ich möchte auch etwas essen. Bringen Sie mir die Karte, bitte. 

(من هم می خواهم چیزی بخورم. لطفا برای من منو را بیاورید.)


(Kredit)- Karte , -n

(کارت اعتباری)

Kann ich auch mit Karte zahlen? 

(آیا می توانم با کارت هم پرداخت کنم؟)


die Kartoffel , -n

(سیب زمینی)

Für Pommes frites braucht man Kartoffeln.

(برای سیب زمینی سرخ کرده آدم به سیب زمینی نیاز دارد.)


die Kasse 

(صندوق، محل پرداخت)

Zahlen Sie bitte an der Kasse. 

(لطفا در صندوق پرداخت کنید.)


kaufen 

(خریدن)

Tim kauft sich ein neues Auto. 

(تیم یک ماشین جدید می خرد.)


kein 

(هیچ، نه، حرف تعریف منفی)

Es gibt keine Eintrittskarten mehr. 

(دیگر هیچ بلیطی وجود ندارد.)


kennen 

(شناختن، دانستن)

Kennen Sie diese Frau? – Nein, leider nicht.

(آیا این خانم را می شناسید؟ نه – متاسفانه نمی شناسم.)


kennenlernen 

(آشنا شدن، شناختن)

Wir sind neu hier. Wir möchten Sie kennenlernen. 

(ما اینجا جدید هستیم. دوست داریم با شما آشنا شویم.)


das Kind , -er

(بچه، کودک)

Wie viele Kinder haben Sie? 

(شما چندتا بچه دارید؟)


der Kindergarten 

(مهدکودک)

Die kleine Laura geht schon in den Kindergarten. 

(لارا کوچولو دیگر به مهدکودک می رود.)


das Kino , -s

(سینما)

Wir sehen heute Abend im Kino einen schönen Film. 

(ما امشب در سینما یک فیلم زیبا می بینیم.)


der Kiosk 

(کیوسک)

Am Kiosk bekommen Sie Getränke, Zigaretten und Zeitungen. 

(در کیوسک [می توانید] نوشیدنی، سیگار و روزنامه بگیرید.)


klar

(تمیز، واضح [است]، معلوم است!)

Kommst du mit? – Klar! 

(تو هم با ما میایی؟ – معلوم است!)