کلمات سوالی در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. کلمات سوالی در زبان آلمانی

 

چه کسی، کی wer چه کسی را (acc.) wen
چه چیزی، چی was به چه کسی (dat.) wem
چرا warum چطور، چرا wieso
چه وقتی، کی wann از کجا woher
چه جایی، کجا wo به کجا wohin
چگونه، چطور wie کدام welche/-r/-s

مطالب مرتبط