گفتگو به زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. گفتگو به زبان آلمانی
لیست گفتگوهای آلمانی

 0

پیشگفتار

 1

احوالپرسی

 2

آشنایی با افراد

 3

در کافه

 4

در هتل

 5

ساعت

 6

ساعت کار

 7

سینما

 8

برنامه روزانه

 9

قیمت

 10

سوپرمارکت

 11

خرید لباس

 12

تحویل گرفتن

هر روز منتظر درس های جدید باشید!