آزمون گوش دادن تافل (TOEFL Listening Exam) بخش 1

 

نکات مهم در مورد این آزمون:

  • این بخش یک آزمون آزمایشی است.
  • توجه داشته باشید که در آزمون اصلی امکان بازپخش صداها وجود ندارد.
  • پیش از شروع آزمون فایل زیر را اجرا کنید و با دقت گوش دهید.
  • می توانید در حین اجرای این فایل نت بردارید.
  • پیش از تمام شدن این فایل آزمون را شروع نکنید.
  • بعد از تمام شدن فایل بلافاصله می توانید آزمون را شروع کنید.
  • هر سوال یک فایل صوتی دارد که سوال را توضیح می دهد. فایل را با دقت گوش کنید و گزینه درست را انتخاب کنید.
  • بعضی از سوالات بیش از یک جواب درست دارند، سوالات را با دقت کافی بخوانید.
  • در صورت امادگی فایل زیر را اجرا کنید.