متون ساده انگلیسی

اخبار و داستان ساده انگلیسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان انگلیسی
  4. chevron_right
  5. متون ساده انگلیسی

داستان کوتاه انگلیسی

در این بخش می توانید به مجموعه از داستان های کوتاه به زبان انگلیسی، به صورت سطح بندی شده دسترسی داشته باشید.

بخش داستان های کوتاه انگلیسی شامل تعداد زیادی داستان کوتاه است، که با توجه به سطح زبان آموز دسته بندی شده اند. این داستان ها می توانند به شما کمک کنند تا واژه ها و گرامری را که از قبل یاد گرفته اید در ذهن خود فعال کنید و یاد واژه های جدیدی را در متن یاد بگیرید. جملات در این داستان ها از هم جدا شده اند و به صورت جداگانه ترجمه شده اند تا از این طریق بالاترین سطح یادگیری برای زبان آموز ایجاد شود.

اخبار ساده انگلیسی

در این بخش می توانید به اخبار انگلیسی به همراه امکان گوش دادن، که به صورت ساده نوشته شده دسترسی داشته باشید.

بخش اخبار ساده انگلیسی شامل تعداد زیادی اخبار با موضوعات متفاوت است. استفاده از این اخبار می تواند به شما در فعال کردن واژه ها و گرامری که از قبل یاد گرفته اید کمک کند. اخبار ساده انگلیسی همچنین دارای فایل صوتی است، که می توانید یک تمرین عالی برای افزایش قدرت شنیداری شما در زبان انگلیسی باشید. اخبار این بخش با توجه به سطح زبان آموز طبقه بندی شده اند.