آموزش انگلیسی برای نوآموزان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان انگلیسی
  4. chevron_right
  5. آموزش انگلیسی برای نوآموزان

 1

ضمایر شخصی

 2

صرف فعل be

 3

شکل کوتاه be

 4

معرفی خود با ضمیر+be

آزمون

درس های 1 تا 4

 5

حرف تعریف

6

حروف تعریف a و an

7

چطور واژه بیاموزیم؟

8

شغل ها

 آزمون

درس های 5 تا 8

9

سوالات بله و خیر

 10

منفی کردن

11

پاسخ کوتاه و بلند

12

اعضای خانواده

آزمون

درس های 9 تا 12

13

زمان حال ساده

14

افعال (بخش 1)

15

صرف کردن افعال

16

افعال (بخش 2)

آزمون

درس های 13 تا 16

17

فعل کمکی do

18

سوال و منفی کردن با do

19

قیدهای تکرار

20

کارهای روزانه

آزمون

درس های 17 تا 20

21

حالت جمع اسامی

22

لباس ها

23

اسامی همیشه جمع

24

لباس های جفت

25

اعداد 0 تا 9

26

اعداد 10 تا 19

27

اعداد 20 تا 99

28

میوه ها و سبزی ها

29

فعل have

30

حیوانات خانگی و مزرعه

31

ساختار have got

32

اسامی ملکی

33

there is / there are

34

مکان های شهر 1

35

ضمایر اشاره

36

مکان های شهر 2

هر روز منتظر درس های جدید باشید!