آموزش روسی برای نوآموزان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. آموزش روسی برای نوآموزان

 1

الفبای زبان روسی

 2

تمرین یادگیری خط

 3

عبارات ساده

 4

سوالات ساده

 5

اعداد 1 تا 10

6

ضمایر شخصی

7

صرف افعال نوع 1

8

صرف افعال نوع 2

9

سوالی و منفی کردن

 10

در کافه

11

جنسیت اسامی

12

اعداد 11 تا 99

13

جمع بستن اسامی

14

حالت یا پادژ

15

انواع حالت یا پادژ

16

رنگ ها

17

صرف صفات

18

دوست دارم/ندارم

هر روز منتظر درس های جدید باشید!