درس 14 – معرفی حالت یا پادژ در زبان روسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. آموزش روسی برای نوآموزان
  6. chevron_right
  7. درس 14 – معرفی حالت یا پادژ در زبان روسی

به درس 14 از مجموعه آموزش زبان روسی برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم به صورت اولیه در رابطه با حالت ها در زبان روسی صحبت کنیم.

ساختار جملات در زبان فارسی

پیش از پرداختن به حالت ها در زبان روسی ابتدا می خواهیم کمی در مورد ساختار جملات زبان فارسی صحبت کنیم. این موضوع به شما در درک بهتر مفهوم حالت کمک خواهد کرد. در زبان فارسی برای تشخیص نقش اسامی در یک جمله از دو المان اصلی استفاده می کنیم. اول جایگاه اسم و دوم حروف اضافه آن. برای درک المان اول به مثال زیر توجه کنید:

کامران رضا را دید.

با داشتن اطلاعات اولیه گرامری در زبان فارسی می توانید تشخیص دهید که در جمله بالا کامران فاعل و رضا مفعول است. اما سوال اینجاست که این را از کجا فهمیدید. کامران و رضا هر دو اسم هستند و هیچ تفاوتی هم با هم ندارند. جواب در جایگاه آنها در جمله است. با این توصیف با عوض کردن جایگاه آنها نقششان هم باید عوض شود. برای اطمینان این کار را انجام می دهیم:

رضا کامران را دید.

درست است، تنها با جابه جا کردن دو اسم نقش آنها عوض شد. در جمله دوم رضا فاعل و کامران مفعول شد. حال به سراغ المان دوم می رویم. پیش از آن به این مثال دقت کنید:

کامران کتاب را به رضا داد.

در این جمله ما سه اسم داریم. کامران، کتاب و رضا. کامران نقش فاعل، کتاب نقش مفعول مستقیم و رضا نقش مفعول غیر مستقیم را دارد. (در مورد مفعول مستقیم و غیر مستقیم بیشتر صحبت خواهیم کرد.) رضا در این جمله پیش از خود یک حرف اضافه دارد. حرف اضافه به. این حرف اضافه به شما کمک می کند که نقش اسم را تشخیص دهید. ولی آیا اگر جایگاه آن را در جمله عوض کنیم نقش آن تغییر می کند. برای اطمینان این کار را انجام می دهیم.

کامران به رضا کتاب را داد.

همانطور که مشخص است با وجود تغییر دادن جایگاه رضا هیچ تفاوتی در نقش آن ایجاد نشده.

ساختار جملات در زبان روسی

در زبان روسی جایگاه اسامی در جمله تاثیر کمی بر روی نقش آنها دارد. اما سوال اینجاست که در این صورت چطور نقش اسامی مشخص می شود. جواب حالت یا پادژ اسم است. حالت یا پادژ یک اسم به تغییراتی گفته می شود که بر روی اسم اتفاق می افتد و آن نقش آن را مشخص می کند. همانطور که ما در فارسی از حرف اضافه برای نشان دادن نقش اسم استفاده می کنیم در روسی با ایجاد تغییراتی اندک در اسامی نقش آنها را مشخص می کنند.

پس زبان روسی ساختار جمله بندی متفاوتی نسبت به فارسی دارد. در زبان روسی جایگاه بخش های جمله بیشتر نشان دهنده تاکید بر روی آنهاست تا نقش آنها. مثلا اگر در زبان روسی بخواهیم برای مثال بالا روی کتاب تاکید کنیم جمله را به این صورت می سازیم:

کتاب را کامران به رضا داد.

و اگر بخواهیم بر روی رضا تاکید کنیم، جمله به این صورت می شود:

به رضا کامران کتاب را داد.

گرچه جملات بالا همچنان در فارسی معنا دارند، این به دلیل انتخاب مثال این درس بود. در حالی که در بسیاری موارد تغییرات اینچنینی در فارسی معنای جمله را به هم خواهد ریخت و از نظر گرامری درست نیست.

حالت اسامی از چه نظر مهم است؟

بدون تشخیص حالت یک اسم شما نمی توانید نقش آن در جمله را تشخیص دهید و در نتیجه درک معنای کلی جمله غیر ممکن می شود. در مرحله نخست باید سعی کنید امکان تشخیص حالت های مختلف در زبان روسی را به دست آورید تا معنای جملاتی که می خوانید را درک کنید. در طول زمان و با تمرین خواهید آموخت چطور اسامی را با حالت درست در جمله به کار ببرید و جملات درستی بسازید.

حالت ها چطور قابل تشخیص هستند؟

حالت های مختلف در زبان روسی معمولا در کلمات آخر اسامی تغییر ایجاد می کنند. در واقع همانطور که ما افعال را در فارسی (و روسی) صرف می کنیم در روسی اسامی نیز با توجه به حالتشان صرف می شوند. در مورد اینکه چه تغییراتی در اسامی ایجاد می شوند بعدا به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد.

آموزش زبان روسی برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس های 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس های 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

درس 17

درس 18