تلفظ در زبان روسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان روسی

الفبای زبان روسی

در این درس با حروف الفبای زبان روسی و تلفظ عمومی هر یک از آنها آشنا می شوید.