گفت و گو: Мой лучший друг

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. متون ساده روسی
  6. chevron_right
  7. گفت و گوهای ساده روسی
  8. chevron_right
  9. گفت و گو: Мой лучший друг

– У тебя есть лучший друг?

– آیا تو بهترین دوست داری؟

– Конечно!

–  البته!

 

– Как его зовут?

–  اسمش چیه؟

 

– Его зовут Миша.

–  اسم او میشا است.

 

– А как он выглядит?

– او چه شکلی است؟

– Он высокий. У него светлые волосы и голубые глаза.Я считаю, что он очень симпатичный.

– او قد بلند است. او موهای روشن و چشم های آبی دارد. من فکر می کنم او خیلی خوش تیپ است.

– Почему он тебе нравится?

–  چرا از او خوشت می آید؟

 

– Он настоящий оптимист. Если у меня есть проблема, он всегда знает, что сказать. Он очень спокойный. Ещё у него отличное чувство юмора.

– او یک خوش بین واقعی است. اگر من مشکلی داشته باشم او همیشه می داند چه بگوید. او خیلی آرام است. همچنین او خیلی شوخ طبع است.

 

– Как долго вы знакомы?

– چقدر وقت است همدیگر را می شناسید؟

 

– Мы знакомы уже много лет. Мы учились вместе.

ما همدیگر را سال هاست که می شناسیم. ما با هم درس خواندیم.