چینی در سفر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان چینی
  4. chevron_right
  5. چینی در سفر

اصطلاحات کاربردی

有用的短语

مشکلات در سفر

问题

مراجعه به پزشک

去医生

اعداد

数字

گفتن زمان

告诉时间

گفتن تاریخ

告诉日期

رنگ ها

颜色

حمل و نقل و جابه جایی

运输

در هتل

在酒店

غذا خوردن

خرید کردن

购物

رانندگی کردن

驾驶