«بخش های اصلی سایت»

زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به بخش های مختلف آن زبان دسترسی پیدا کنید!
 • سرگرمی آموزشی

  این بخش شامل انواع مطالب و موضوعات دیگری است که به عنوان یک سرگرمی میتوانند به روند آموزشی شما کمک کنند. مثلا موسیقی در زبان مورد نظر یا لطیفه های ترجمه شده.

 • تلفظ

  بخش تلفظ شامل درس هایی در رابطه با نحوه واگویی کلمات در هر زبان است. در این بخش صداهای مختلف و نحوه تلفظ آنها به صورت درس به درس بررسی می شود.

 • لغت دانی

  بخش لغت دانی هر زبان یک منبع مناسب برای واژه آموزیست. واژه ها در این بخش با توجه به موضوعات یا سطوح مختلف طبقه بندی شده اند. هر بخش شامل لیستی از واژه ها برای یادگیری مناسب شماست.

 • گرامر

  بخش گرامر هر زبان، مباحث دستور زبانی آن را بررسی می کند. درس ها با توجه به موضوعات و مباحث مختلف گرامری طبقه بندی شده اند. استفاده از آن بیشتر به عنوان یک منبع مناسب است.

 • نوآموزان

  بخش نوآموزان مناسب افرادیست که هیچ آشنایی قبلی با زبان مورد نظر خود ندارند. درس های این بخش کاملا از صفر شروع می شود و به صورت گام به گام توانایی شما را در زبان مورد نظرتان افزایش می دهد.

مکان های دیدنی روسیه

درباره زبان روسی

آشنایی با تاریخچه و خصوصیات زبان روسی

مکان های دیدنی انگلستان

درباره زبان انگلیسی

آشنایی با تاریخچه و خصوصیات زبان انگلیسی

درباره زبان آلمانی

آشنایی با تاریخچه و خصوصیات زبان آلمانی