افعال مدال modal در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. آموزش گرامر زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. افعال مدال modal در زبان آلمانی

افعال مدال (modal Verb) یا معین شرطی، افعالی کمکی هستند که با اضافه شدن به جمله شرایطی خاص مانند: توانایی، اجبار، اجازه داشتن و … را نشان می دهند. این افعال با توجه به کاربرد زیادشان اهمیت بالایی در قوائد گرامری دارند.

کاربرد

فعل مدال برای نشان دادن یا ابزار ضرورت یا امکان پذیری در جمله استفاده می شود. بسته به اینکه از کدام فعل مدال در جمله استفاده شود این حالت ها متفاوت خواهد بود.

.Max will/darf/soll Automechaniker werden (ماکس میخواهد/ممکن است/باید مکانیک خودرو شود.)

اگر فعل اصلی در جمله واضح باشد (همیشه از فعلی خاص استفاده شود) در محاوره های روزمره فعل اصلی حذف می شود و تنها از فعل کمکی مدال استفاده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

?Kannst du Deutsch? = Kannst du Deutsch sprechen (می توانی آلمانی صحبت کنی؟)

?Willst du eine Pizza? = Willst du eine Pizza essen (آیا می خواهی پیتزا بخوری؟)

.Ich darf das. = Ich darf das machen (من اجازه دارم این کار را انجام دهم.)

ساختار گرامری افعال مدال

در زمان های حال ساده و گذشته ساده فعل مدال در جمله صرف می شود و فعل اصلی به صورت مصدر در انتهای جمله می آید. در گذشته ساده فعل مدال به صورت حالت گذشته در جمله ظاهر می شود در حالی که فعل اصلی به صورت مصدر در انتهای جمله خواهد آمد. در زمان های کامل (حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل) فعل کمکی در جمله صرف می شود و مصدر فعل اصلی و پس از آن فعل مدال در انتهای جمله خواهند آمد.

حال ساده

گذشته ساده

حال کامل

Er kann tanzen.

Er konnte tanzen.

Er hat tanzen können.

Du musst schlafen.

Du musstest schlafen.

Du hast schlafen müssen.

برای جملاتی که فعل اصلی ندارند در زمان های حال کامل و گذشته کامل از حالت سوم فعل مدال استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

.Das habe/hatte ich nicht gewollt (من این رو نمی خواستم/ من این رو نخواسته بودم)

جدول صرف افعال مدال

müssen

können dürfen sollen wollen mögen*

möchten**

زمان حال

ich

muss

kann

darf

soll

will

mag

möchte

du

musst

kannst

darfst

sollst

willst

magst

möchtest

er/sie/es/man

muss

kann

darf

soll

will

mag

möchte

wir

müssen

können

dürfen

sollen

wollen

mögen

möchten

ihr

müsst

könnt

dürft

sollt

wollt

mögt

möchtet

sie/Sie

müssen

können

dürfen

sollen

wollen

mögen

möchten

زمان گذشته ساده

ich

musste

konnte

durfte

sollte

wollte

mochte

wollte

du

musstest

konntest

durftest

solltest

wolltest

mochtest

wolltest

er/sie/es/man

musste

konnte

durfte

sollte

wollte

mochte

wollte

wir

mussten

konnten

durften

sollten

wollten

mochten

wollten

ihr

musstet

konntet

durftet

solltet

wolltet

mochtet

wolltet

sie/Sie

mussten

konnten

durften

sollten

wollten

mochten

wollten

زمان حال/ گذشته کامل

gemusst

gekonnt

gedurft

gesollt

gewollt

gemocht

gewollt

وجه شرطی

müsste

könnte

dürfte

sollte

wollte

möchte

* در مکالمات روزمره امروزی در زبان آلمانی از فعل مدال mögen  معمولا بدون فعل اصلی استفاده می شود.

** در واقع فعل möchten  همان وجه شرطی فعل mögen  است اما در زبان آلمانی امروزی از این فعل در زمان حال به عنوان یک فعل مدال مستقل استفاده می شود. در زبان گذشته معمولا به جای möchten از wollen استفاده می شود.

صفحات مرتبط

۱۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.