در زبان آلمانی می توان از صفت ها به سه شکل استفاده کرد: صفت مستقیم، صفت غیرمستقیم (اخباری) و قید

بسته به اینکه صفت به شکلی مورد استفاده قرار گرفته ساختار آن در جمله نیز متفاوت خواهد بود.

صفات اخباری و قیدها

صفات غیر مستقیم یا اخباری در جملات در واقع نقش مسند را بازی می کنند. این صفات و همچنین قیدها همیشه شکل خود را در جمله حفظ می کنند. بدون توجه به اینکه فاعل جمله مذکر، مونث، خنثی یا جمع باشد شکل این صفات همیشه ثابت است. در زبان آلمانی بر خلاف انگلیسی و مشابه زبان فارسی، قیدها شکلی مشابه صفت دارند. صفات اخباری و قید ها را می توانید به صورت زیر شناسایی کنید:

  • صفات اخباری، صفاتی هستند که بعد از فعل های sein/bleiben/werden می آیند. به مثال زیر توجه کنید:

Der Clown ist lustig. (دلقک خنده دار است.)

  • قید ها، صفت هایی هستند که بعد از افعال می آیند. (افعالی به جز sein/bleiben/werden) به مثال زیر توجه کنید:

Der Clown springt lustig herum. (دلقک خنده دار می پرد.)

صفات مستقیم

صفات مستقیم بین حرف تعریف و اسم قرار می گیرند. این صفت ها باید با توجه به جنسیت و جایگاه اسمی که به آن نسبت داده می شوند صرف شوند. (برای یادگیری نحوه صرف صفات به درس صرف صفات مراجعه کنید.) به مثال زیر توجه کنید:

Er ist ein sehr lustiger Clown. (او یک دلقک خیلی خنده دار است.)

So einen lustigen Clown habe ich noch nie gesehen. (چنین دلقک خنده داری را من هرگز ندیده ام.)

صفحات مرتبط

۴ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.