یکی از شباهت های زبان های فارسی و آلمانی صرف افعال در این زبان هاست. در زبان فارسی بیشتر افعال دارای یک بن هستند که با اضافه شدن پسوند صرف به اشخاص مختلف نسبت داده می شود.

در زبان آلمانی افعال میتوانند دارای یکی از سه حالت زیر باشند:

  • افعال ضعیف (schwache Verben): این افعال مانند بیشتر افعال فارسی دارای یک بن هستند که با اضافه شدن پسوند صرف می شود. به افعال ضعیف افعال با قائده نیز گفته می شود.
  • افعال قوی (starken Verben): در افعال قوی، برخلاف افعال ضعیف بن فعل تا حدودی در طول صرف فعل درخور تغییر خواهد شد.
  • افعال بی قاعده (Unregelmäßige Verben): افعال بی قائده افعالی هستند که هیچ قائده ای برای صرف آنها وجود ندارد و باید به طول کامل حالات مختلف صرف آنها را حفظ کرد.

گرامر زبان آلمانی

موضوعات

آینده کامل

آینده

گذشته کامل

حال کامل

گذشته ساده

حال ساده

زمان ها

جملات با حروف ربط

جملات سوالی

جملات منفی

ساختار عمومی

ساختار جملات

صرف اسامی

حروف تعریف

حالت جمع

جنسیت

اسامی

لیست افعال بی قاعده و قوی


افعال Modal

افعال بی قاعده

افعال قوی

افعال ضعیف

صرف افعال

افعال

صرف عبارات

افعال امری

افعال مجهول

افعال تفکیک پذیر

افعال انعکاسی

صفات ملکی

عالی و تفضیلی

صرف کردن صفات

ساختار صفات

انواع صفات

صفات

ضمایر نامعین

ضمایر اشاره

ضمایر موصولی

ضمایر انعکاسی

ضمایر ملکی

ضمایر شخصی

ضمایر

تفاوت .Dat و .Akk

ملکی (.Gen)

مفعولی غیر مستقیم (.Dat)

مفعولی مستقیم (.Akk)

فاعلی (.Nom)

حالت ها

۴ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.