درس 27 – خواندن تاریخ در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. آموزش آلمانی برای نوآموزان
  6. chevron_right
  7. درس 27 – خواندن تاریخ در زبان آلمانی

به درس 27 از مجموعه آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با نحوه خواندن تاریخ آشنا شوید.

اعداد صد و هزار

شما از قبل با طریقه خواندن اعداد 1 تا 99 آشنا شده اید. (اگر خواندن اعداد را خوب یادنگرفته اید بهتر است برگردید و در این مورد تمرین کنید) اما برای خواندن تاریخ به دو واژه جدید نیاز دارید:

hundert: به معنای صد است. طریقه استفاده از آن کاملا ساده است. مثلا برای ساختن عدد 200 عدد 2 را قبل از صد می خوانید که می شود “zweihundert” در ادامه مثال های بیشتری در این مورد خواهیم شد.

tausend: به معنای هزار است. طریقه استفاده از آن کاملا مشابه hundert است. مثلا برای ساخته 2000 عدد 2 را قبل از هزار می خوانید که می شود “zweitausend”

نکته: در فارسی ما هیچ وقت صد را با اعداد دو رقمی استفاده نمی کنیم. مثلا گفتن پانزده صد اشتباه است ولی در آلمانی اینطور نیست. برای مثال شما عدد 1900 را می توانید به صورت neunzehnhundert (نوزده صد) بخوانید. که خواندن اعداد به این صورت در خواندن تاریخ بسیار رایج است.

خواندن سال

نحوه خواندن سال ها با قواعد گفته شده ساده خواهد بود. به مثال های زیر توجه کنید:

1995: neunzehnhundertfünfundneunzig

2004:  zweitausendvier 

حالا سعی می کنیم بفهمیم اعداد چطور ساخته شده اند. برای 1995 داریم:

neun+zehn+hundert+fünf+und+neunzig

و برای 2004 داریم:

zwei+tausend+vier

برای درک بهتر مثال های بیشتری را ببنید:

1115 elfhundertfünfzehn

1215 zwölfhundertfünfzehn 

1315 dreizehnhundertfünfzehn 

1815 achtzehnhundertfünfzehn 

1915 neunzehnhundertfünfzehn 

2015 zweitausendfünfzehn

2115 zweitausendeinhundertfünfzehn 

از طریق همین ساختار خواهید توانست تمام سالهای چهار رقمی را بخوانید.

 

خواندن تاریخ دقیق

برای خواندن تاریخ روزها اول باید اعداد ترتیبی آلمانی را بشناسید. از اعداد ترتیبی برای نشان دادن رتبه یا جایگاه استفاده می شود. مثلا در فارسی اعداد ترتیبی به این صورت هستند: اول، دوم، سوم، چهارم و … در فارسی اعداد ترتیبی 1 تا 3 بی قاعده هستند، بقیه اعداد ترتیبی با اضافه کردن “ُم” به سادگی ساخته می شوند.

در آلمانی اعداد 1 و 3 و 7 ترتیبی بی قاعده هستند. بقیه اعداد فرمول ساده ای دارند که جدول زیر به شما نشان می دهد:

عدد طبیعی ترتیبی
0 null
1 eins erste
2 zwei zweite 
3 drei dritte 
4 vier vierte 
5 fünf fünfte 
6 sechs sechste 
7 sieben siebte 
8 acht achte 
9 neun neunte
10 zehn zehnte
11 elf elfte 
12 zwölf zwölfte 
13 dreizehn dreizehnte 
14 vierzehn vierzehnte 
15 fünfzehn fünfzehnte 
16 sechzehn sechzehnte 
17 siebzehn siebzehnte 
18 achtzehn achtzehnte 
19 neunzehn neunzehnte 
20 zwanzig zwanzigste 
21 einundzwanzig einundzwanzigste 

حالا سعی می کنیم با استفاده از اعداد ترتیبی تاریخ را بخوانیم. من از امروز شروع می کنم. روز نوشتن این مطلب روز 1. März است. این روز به صورت der erste März یا der erste Dritte (اول مارس یا اول [ماه] سوم) خوانده می شود.  مثال بیشتر:

(2. Feb)

der zweite Februar

(23. Jul)

der dreiundzwanzigste Juli

(1. Nov)

der erste November 

یا در یک مثال دیگر:

12April 2002

zwölfter Vierter zweitausendzwei

برای سوال کردن در مورد تاریخ امروز می توانید از یکی از جملات زیر استفاده کنید:

?Welcher Tag ist es (امروز چندم است؟)

?Welcher Tag ist heute  (امروز چندم است؟)

در جواب هم از جمله Heute ist … یا Es ist … استفاده می کنید. به مثال زیر توجه کنید:

?Welcher Tag ist heute  Heute ist der erste März

 

نکته: آلمانی ها تاریخ را برعکس فارسی می نویسند یعنی تاریخ به صورت سال/ماه/روز نوشته می شود.

 

تمرین: تاریخ های زیر را بخوانید:

01.02.2009

12.04.1998

30.11.1576

25.07.2016

10.05.1396

آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

آزمون 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

آزمون 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

آزمون 9 تا 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

آزمون 13 تا 16

درس 17

درس 18

درس 19

درس 20

درس 21

درس 22

درس 23

درس 24

درس 25

درس 26

درس 27

درس 28

درس 29

درس 30

درس 31

درس 32