درس 28 – خواندن ساعت در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. آموزش آلمانی برای نوآموزان
  6. chevron_right
  7. درس 28 – خواندن ساعت در زبان آلمانی

به درس 28 از مجموعه آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان خودش آمدید. در این درس می خواهیم نحوه خواندن و اعلام ساعت را به زبان آلمانی یاد بگیریم.

واحدهای زمان

پیش از آنکه به سراغ نحوه خواندن زمان برویم تعداد اصطلاح و واژه مرتبط با واحد های زمان وجود دارد که باید آنها را یاد بگیرید:

آلمانی فارسی
die Sekunde ثانیه
die Minute  دقیقه
die Stunde  ساعت
Viertel Uhr  ربع ساعت
Halb Uhr  نیم ساعت
der Tag  روز
die Woche  هفته
der Monat  ماه
die Jahreszeit  فصل
das Halbjahr  das Semester  نیم سال
das Jahr  سال
das Jahrzehnt  دهه
das Jahrhundert  قرن

 

خواندن ساعت

پیش از یادگیری خواندن ساعت بهتر است جمله سوالی مربوط به زمان را بدانید. آلمانی ساعت را از طریق جمله “?Wie spät ist es” به معنای “ساعت چند است؟” سوال می کنند. (معنای تحت الفظی آن می شود “چقدر دیر است؟”) در جواب هم معمولا ساعت را بعد از جمله … Es ist استفاده می کنند.

خواندن ساعت در زبان آلمانی کمی با فارسی متفاوت است. برای خواندن یک ساعت کافیست اول ساعت و بعد دقیقه را بخوانید. به مثال های زیر توجه کنید:

Es ist drei Uhr fünfundzwanzig = 3:25 ساعت 3 و 25 دقیقه است.

Es ist sieben Uhr vierunddreißig = 7:34 ساعت 7 و 34 دقیقه است

Es ist fünf Uhr fünfundvierzig  = 5:45 ساعت 5 و 45 دقیقه است

مثال های بیشتر:

7:15

sieben Uhr fünfzehn 

13:17

dreizehn Uhr siebzehn 

00:03

null Uhr drei

واژه Uhr را در ابتدای درس یاد گرفتید این واژه به معنای ساعت است و در ساختار استاندارد خواندن زمان استفاده می شود. مثال آخر یک نکته هم دارد. در فارسی ما ساعت صفر را هرگز نمی خوانیم و آن را به صورت 3 دقیقه بامداد خواهیم خواند اما در زبان آلمانی همه ساعت ها به همان شکل خوانده می شوند.

خواندن ساعت همیشه به شکل استاندارد صورت نمی گیرد. شکل روزمره تری هم برای خواندن ساعت وجود دارد که به نحوه خواندن آن در اینجا اشاره می کنیم:

ساعت: در صورتی که می خواهید تنها به ساعت اشاره کنید مثلا بگویید ساعت 12 است از واژه Uhr استفاده می کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 

  Es ist ein Uhr = 1:00 ساعت یک است

Es ist zehn Uhr = 10:00 ساعت ده است

نیم ساعت: در فارسی برای نیمه یک ساعت از اصلاح نیم استفاده می کنیم. برای مثال ساعت 7:30 را میخوانیم ساعت “هفت و نیم” در آلمانی هم ساختاری مشابه برای این کار دارند که تفاوتی اندک با فارسی دارد. در آلمانی زمان اشاره به نیم ساعت از ساعت بعدی استفاده می کنند. در واقع آنها ساعت 7:30 را به صورت نیم ساعت به هشت اعلام می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

Es ist halb neun = 8:30 ساعت 8 و نیم است

Es ist halb zehn = 9:30 ساعت 9 و نیم است

این موضوع ابتدا کمی خنده دار یا ازاردهنده به نظر میرسد ولی در نهایت با آن کنار خواهید آمد.

مانده، گذشته: برای ساده تر شدن اعلام ساعت گاهی دقیقه را با توجه به میزان زمانی که از ساعتی مشخص رد شده یا به آن مانده اعلام می کنیم. مثلا می گویم ساعت 10 دقیقه به 5 است. در زمان آلمانی این کار را از طریق دو حرف اضافه nach و vor انجام می دهند. nach به معنای گذشته و vor به معنای مانده. استفاده از آنها بسیار ساده است به مثال های زیر توجه کنید:

2:05

Es ist fünf nach zwei

2:20

Es ist zwanzig nachzwei 

12:55

Es ist fünf vor eins 

12:40

Es ist zwanzig voreins 

نکته: در فارسی ما تنها از این ساختار برای ساعت ها استفاده می کنیم. اما در آلمانی برای نیم ساعت ها هم از این ساختار استفاده میشود. مثلا گفتن “5 دقیقه مانده به 7 و نیم” رایج است. به مثال های زیر توجه کنید:

2:25

Es ist fünf vor halb drei

12:35

Es ist fünf nach halb eins

ربع ساعت: گفتن ربع ساعت با ساختار قبلی تفاوت زیادی ندارد. در این حالت فقط به جای گفتن 15 از واژه viertel استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

10:45

Es ist viertel vor elf

7:15

Es ist viertel nach sieben 

تمرین: زمان های زیر را بخوانید:

10:00 Uhr

13:00 Uhr

4:02 Uhr

10:05 Uhr

12:10 Uhr

17:30 Uhr

3:25 Uhr

5:45 Uhr

7:34 Uhr

19:16 Uhr

آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

آزمون 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

آزمون 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

آزمون 9 تا 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

آزمون 13 تا 16

درس 17

درس 18

درس 19

درس 20

درس 21

درس 22

درس 23

درس 24

درس 25

درس 26

درس 27

درس 28

درس 29

درس 30

درس 31

درس 32