درس 5 – آواهای بی صدای آلمانی (بخش 1)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 5 – آواهای بی صدای آلمانی (بخش 1)

آواهای حروف بی صدا بخش اول

آموزش را از آواهای بی صدا آغاز می کنیم چراکه این آواها معادل های قابل درک بیشتری در فارسی دارند. پس درک آنها برای شما ساده تر است.

صدای /b/

صدای /b/ در زبان آلمانی تا تقریبا مشابه صدای حرف “ب” در زبان فارسی تلفظ می شود. در آلمانی معمولا حرف “B” دارای صدای /b/ است. به مثال زیر توجه کنید:

  Ball /bal/

صدای /d/

صدای /d/ در زبان آلمانی تقریبا مشابه صدای حرف “دال” در زبان فارسی تلفظ می شود. در آلمانی معمولا حرف “D” دارای صدای /d/ است. به مثال زیر توجه کنید:

dann /dan/

صدای /f/

صدای /f/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “ف” در زبان فارسی تلفظ می شود. در زبان آلمانی معمولا دو حرف “F” و “V” صدای /f/ را می سازند. به مثال های زیر توجه کنید:

  Fass /fas/

Vogel /ˈfoːɡəl/

صدای /ɡ/

صدای /ɡ/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “گاف” در زبان فارسی تلفظ می شود. در زبان آلمانی معمولا حرف “G” صدای /ɡ/ را می سازد. به مثال زیر توجه کنید:

Gast /ɡast/

صدای /h/

صدای /h/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حروف “ه” و “ح” در زبان فارسی است. در زبان آلمانی معمولا حرف “H” صدای /h/ را می سازد. به مثال زیر توجه کنید:

hat /hat/

صدای /j/

صدای /j/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “ی” در واژه “یار” است. در زبان آلمانی معمولا حرف “J” صدای /j/ را می سازد. به مثال زیر توجه کنید:

ja /jaː/

صدای /k/

صدای /k/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “کاف” در زبان فارسی تلفظ می شود. در زبان آلمانی معمولا حرف “K” یا ترکیب حروف “CK” صدای /k/ را می سازند. البته در لهجه استاندارد آلمانی حرف “G” در انتهای حروف را هم با صدای /k/ تلفظ می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

kalt /kalt/

  Zucker /ˈtsʊkɐ/

Dialog /diaˈloːk/

صدای /l/

صدای /l/ در زبان آلمانی تا حدی مشابه صدای حرف “لام” در فارسی تلفظ می شود. البته در فارسی گاهی برای تلفظ “لام” زبان را بر روی سقف دهان می گذاریم در حالی که در زبان های اروپایی زبان پشت دندان های بالایی (یا گاهی بین دندان ها) قرار می گیرد. این تفاوت در نحوه واگویی تاثیر خیلی کمی دارد و رعایت آن اهمیت زیادی ندارد. در زبان آلمانی معمولا حرف “L” صدای /l/ را نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

  Last /last/

صدای /m/

صدای /m/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “میم” در زبان فارسی تلفظ می شود. در آلمانی معمولا حرف “M” صدای /m/ را نشان میدهد. به مثال زیر توجه کنید:

Mast /mast/

صدای /n/

صدای /n/  در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “نون” در زبان فارسی است. در آلمانی معمولا حرف “N” صدای /n/ را نشان میدهد. به مثال زیر توجه کنید:

  Nacht/naxt/

تلفظ زبان آلمانی

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

درس 10

درس 11

۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.