درس 6 – آواهای بی صدای آلمانی (بخش 2)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 6 – آواهای بی صدای آلمانی (بخش 2)

صدای /p/

صدای /p/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “پ” در فارسی تلفظ می شود. در زبان آلمانی معمولا حرف “P” نشان دهنده صدای /p/ است، البته حرف “B” در انتهای کلمات هم با صدای /p/ خوانده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Pakt /pakt/

hab /haːp/

صدای /s/

صدای /s/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “سین” یا “صاد” تلفظ می شود. در زبان آلمانی معمولا حروف “S” و “ß” (Eszett – استزت) یا ترکیب حروف “SS” این صدا را نشان میدهد. به مثال های زیر توجه کنید:

Wasser /ˈva.sɐ/

Eis /aɪ̯s/

heißen /ˈhaɪ̯sn̩/

صدای /ʃ/

صدای /ʃ/ تا حد زیادی مشابه صدای حرف “شین” در زبان فارسی است. در زبان آلمانی این صدا را معمولا با ترکیب حروف “Sch” نشان میدهند، البته گاهی حرف “S” پیش از یک حرف بی صدا دیگر در ابتدای واژه به تنهایی هم صدای /ʃ/ را می سازد. به مثال های زیر توجه کنید:

Schal /ʃaːl/

Stein /ʃtaɪn/

صدای /t/

صدای /t/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “ت” در فارسی است. این صدا معمولا به وسیله حرف “T” در کلمات نشان داده می شود. البته حرف “D” در انتهای کلمات هم ممکن است صدای /t/ داشته باشد.

Tal /taːl/

Fahrrad /ˈfaʁat/

صدای /tʃ/

صدای /tʃ/ در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه صدای حرف “چ” در زبان فارسی است. این صدا در زبان آلمانی خیلی رایج نیست اما گاهی ترکیب حروف “TSCH” این صدا را می سازند. به مثال زیر توجه کنید:

Matsch /matʃ/

صدای /v/

صدای /v/ در زبان آلمانی صدایی مشابه صدا “واو” در فارسی دارد. این صدا معمولا به وسیله حرف “W” نشان داده می شود، البته در موارد خیلی محدود حرف “V” هم صدای /v/ را دارد.

was /vas/

صدای /x/

صدای /x/ در زبان آلمانی صدایی مشابه صدای حرف “خ” در زبان فارسی دارد. این صدا به دو صورت [x], [χ] نوشته می شود. این دو صدا تفاوت زیادی با هم ندارند، در واقع صدای [x] در مقابل صدای [χ] بیشتر داخل گلو تلفظ می شود. اما اگر این دو صدا را به صورت مشابه هم تلفظ کنید مشکلی در تلفظ شما وجود نخواهد داشت. صدای /x/ معمولا به صورت ترکیب حروف “CH” نشان داده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Bach /baχ/

صدای /z/

صدای /z/ در زبان آلمانی صدایی مشابه مشابه صدای حرف “ز” در فارسی دارد. این صدا معمولا به وسیله حرف “S” در کلمات نشان داده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Hase /ˈhaːzə/

صدای /dʒ/

صدای /dʒ/ در زبان آلمانی صدایی مشابه صدای حرف “جیم” در فارسی دارد. این صدا در زبان آلمانی کاربرد زیادی ندارد اما ترکیب حروف “Dsch” ساخته می شود. در واژه هایی که از انگلیسی وارد آلمانی شده اند ممکن است گاهی حرف “J” هم صدای /dʒ/ داشته باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

Dschungel /ˈd͡ʒʊŋəl/

Job /dʒɔp/

صدای /ʒ/

صدای /ʒ/ در زبان آلمانی صدایی مشابه صدای حرف “ژ” در فارسی است. کلمات دارای این صدا در آلمانی بسیار محدودند و این صدا بیشتر برای کلماتی که از زبان های دیگر مانند فرانسوی وارد آلمانی شده اند استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Genie /ʒeˈniː/

تلفظ زبان آلمانی

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

درس 10

درس 11

۳ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.