درس 9 – آواهای صدادار آلمانی (بخش 1)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 9 – آواهای صدادار آلمانی (بخش 1)
صداهای /aː/ و /a/

صداهای /aː/ و /a/ در زبان آلمانی تا حدی مشابه صدای ” آ ” در فارسی هستند. صدای /a/ شکل کوتاه شده از صدای ” آ ” و صدای /aː/ شکل کشیده این صداست. در فارسی ما به صورت معمول تنها از صدای /aː/ استفاده می کنیم پس ممکن است شکل کوتاه آن در ابتدا کمی غریب به نظر برسد. صدای /a/ در زبان آلمانی معمولا به وسیله حرف “A” نشان داده می شود.  صدای /aː/ نیز به وسیله حرف “A” یا ترکیب حروف “AH” یا “AA”  نشان داده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Dach /dax/

Bahn /baːn/

صدای /eː/ و /e/

صداهای /eː/ و /e/ در زبان آلمانی تا حدی مشابه صدای ” -ِ” (کسره) در فارسی هستند. در زبان فارسی صدای کسره همیشه به صورت کوتاه تلفظ می شود (مانند صدای /e/)، پس ما معادل دقیقی برای /eː/ نداریم و در زمان گوش دادن ممکن است این صدا را با صدای حرف “ای” (نزدیک ترین صدای بلند به کسره) اشتباه بگیرید. صداهای /eː/ و “ای” گرچه نزدیک هستند ولی یکسان نیستند. برای ساختن صدای /eː/ را کمی بیشتر بکشید و کمی به صدای “ای” نزدیک کنید. صدای /e/ در زبان آلمانی معمولا با حرف “E” نشان داده می شود. صدای /eː/  با حرف “E” یا ترکیب حروف “EE” یا “EH” ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Beet /beːt/

Methan /meˈtaːn/

صداهای /ɛː/ و /ɛ/

صداهای /ɛː/ و /ɛ/ به طور کلی فاقد معادل در فارسی هستند. نزدیک ترین معادل این صداها در فارسی صدای کسره است. صداهای /ɛː/ و /ɛ/ ترکیبی از صداهای کسره و فتحه در فارسی هستند. برای ساختن این صداها دهان خود را به شکل صدای ”  َ ” باز کنید اما سعی کنید صدای ” -ِ ” یا کسره را تلفظ کنید. (این صدا تا حد زیادی به صدای کسره /e/ نزدیک است پس اگر در ابتدا نتوانستید آن را دقیق بسازید زیاد نگران نباشید) صدای /ɛ/ را در زبان آلمانی معمولا با حروف “E” یا “Ä” نشان می دهند. صدای /ɛː/ هم معمولا با “Ä” یا “ÄH” نشان داده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

wähle /ˈvɛːlə/

Bett /bɛt/

hätte /ˈhɛtə/

صداهای /iː/ و /i/ و /i̯/

صداهای /iː/ و /i/ و /i̯/ در واقع انواع کوتاه، بلند و نیم واکه (شبه صدا) از صدای “ای” هستند. در فارسی “ای” یک صدای بلند یا کشیده است پس ما در فارسی تنها معادل دقیق /iː/ را داریم. در بیشتر مواردی که ما صدای “ای” را می سازیم آن را به صورت بلند می سازیم. صدای /i/  شکل کوتاه از همان صدای “ای” است ، که خیلی فارسی زبانان در شندیدار آن را عنوان نزدیک  ترین صدای کوتاه در نظر می گیرند (صدای /e/ یا کسره). برای ساختن این صدا کافیست “ای” را خیلی کمتر از حالت طبیعی اش (در فارسی) بکشید.

نیم واکه ی /i̯/ در واقع شکل بسیار کوتاه شده ی “ای” است. این صدا به “ای کوتاه” یا /i/ خیلی نزدیک است. پس می توانید آن را ای کوتاه در نظر بگیرید. (دلیل جدا کردن نیم واکه ها از صداها کمی پیچیده است و به آن نمی پردازیم.) شکل کوتاه و نیم واکه این صدا  را معمولا با حرف “I” نمایش می دهند. شکل بلند ممکن است با حرف “I” یا ترکیب حروف “IE” نشان داده شود. به مثال های زیرتوجه کنید:

viel /fiːl/

vital /viˈtaːl/

Studie /ˈʃtuːdi̯ə/

صدای /ɪ/

صدای /ɪ/ هم صدایی فاقد معادل در فارسی است. به صورت ساده می توان گفت صدای /ɪ/ صدایی بین /i/ (ای کوتاه) و  /e/ کوتاه است. برای ساختن این صدا سعی کنید از /i/ به سمت /e/ حرکت کنید و در میانه راه بایستید. یا دهان خود را به شکل /i/ درآورده ولی صدای /e/ را بسازید. صدای /ɪ/ در زبان آلمانی را معمولا با حرف “I” نشان می دهند. به مثال زیر توجه کنید:

bist /bɪst/

تلفظ زبان آلمانی

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

درس 10

درس 11

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.