درس 10 – آواهای صدادار آلمانی (بخش 2)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 10 – آواهای صدادار آلمانی (بخش 2)
صدای /oː/ و /o/

صداهای /oː/ و /o/ معادل های کوتاه و بلند از صدای ”  ُ ” یا همزه هستند. از آنجا که همزه در فارسی یک صدای کوتاه است ما در واقع فقط از /o/ استفاده می کنیم، در نتیجه بیشتر فارسی زبانان صدای  /oː/ را به اشتباه با نزدیکترین صدای بلند فارسی (صدای “او” یا /uː/) معادل می کنند. صدای /o/ را در زبان آلمانی معمولا با حرف “O” نشان می دهند. صدای /oː/ هم با ترکیب حروف “OO” نشان داده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Boot /boːt/

Moral /moˈʁaːl/

صدای /ɔ/

صدای /ɔ/ در فارسی فاقد معادل است. به صورت ساده می توان گفت /ɔ/ صدایی بین صدای ” آ ” و ”  ُ ” یا همزه دارد. برای ساختن این صدا دهان خود را کمی به شکل صدای آ باز کنید اما سعی کنید صدای ”  ُ ” را بسازید. در زبان آلمانی معمولا حرف “O” این صدا را دارد. به مثال زیر توجه کنید:

Post /pɔst/

صدای /øː/ و /ø/

صداهای /øː/ و /ø/ هم در فارسی فاقد معادل هستند. صدای /ø/ را شکل دهان گرد /e/ هم می نامند. برای تلفظ آن دهان خود را گرد کنید و سپس سعی کنید صدای ” ِ ” (کسره) را تلفظ کنید. این صدا دو شکل کوتاه و بلند دارد که هر دو به شکل حرف “Ö” نوشته می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

Öl /øːl/

Ökonom /ʔøkoˈnoːm/

صدای /œ/

صدای /œ/ هم در فارسی هیچ معادلی ندارد. این صدا در واقع شکل دهان گرد صدای /ɛ/ است. اما از آنجا که خود صدای /ɛ/ هم یک صدای عجیب و جدید بود ممکن است نتوانید درک درستی از آن به دست آورید. دو صدای /œ/ و /ø/ نسبتا نزدیک هستند پس اگر هر دو را به یک صورت هم بسازید در سطح ابتدایی مشکلی ندارد. صدای /œ/ هم معمولا توسط حرف “Ö” نشان داده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

göttlich /ˈɡœtlɪç/

صدای /uː/ و /u/ و /u̯/

صداهای /uː/ و /u/ و /u̯/ شکل های متفاوت از صدای “او” در فارسی هستند. در فارسی صدای “او” یک صدای بلند است پس ما در واقع تنها از /uː/ استفاده می کنیم. شکل های کوتاه این صدا را فارسی زبانان با نزدیکترین صدای کوتاه یعنی صدای ضمه یا /o/ اشتباه می گیرند.

شکل نیم واکه صدای “او” یا /u̯/ تفاوت زیادی با شکل کوتاهش ندارد پس شما می توانید هر دو آنها را یکی در نظر بگیرید. هر شکل این صدا معمولا با حرف “U” نشان داده می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

kulant /kuˈlant/

Hut /huːt/

aktuell /akˈtu̯ɛl/

صدای /ʊ/

صدای /ʊ/ فاقد معادل در فارسی است. این صدا در تعریف ساده صدایی بین “او” و ضمه است. البته نوع ادا کردن این صدا بسیار به “او کوتاه” شبیه است پس می توانید آنها را تا حدی معادل کنید. در زبان آلمانی این صدا را معمولا با حرف “U” نشان می دهند. به مثال زیر توجه کنید:

Putz /pʊt͡s/

تلفظ زبان آلمانی

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

درس 10

درس 11

۴ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.