درس 11 – آواهای صدادار آلمانی (بخش 3)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 11 – آواهای صدادار آلمانی (بخش 3)
صدای /yː/ و /y/

صداهای /yː/ و /y/ هم در زبان فارسی فاقد معادل هستند. این صداها را شکل دهان گرد صدای “ای” هم می نامند. برای تلفظ کردن آنها دهان خود را کاملا گرد کرده (مثل زمانی که میخواهید و را ادا کنید) و بعد سعی کنید صدای “ای” را بسازید. در زبان آلمانی معمولا حرفهای “Ü” یا “Y” شکل کوتاه و بلند این صدا را دارند. به مثال های زیر توجه کنید:

Rübe /ˈryːbə/

Psychologie /ˌpsyː.ço.loˈɡiː/

صدای /ʏ/

صدای /ʏ/ هم در فارسی فاقد معادل است. این صدا در واقع شکل دهان گرد صدای /ɪ/ است. اما چون احتمالا تلفظ دقیق آن برای شما مشکل است می توانید این صدا را با با صدای /y/ معادل کنید (این صداها نسبتا نزدیک هستند). در زبان آلمانی صدای /ʏ/ را معمولا حرف “Ü” نشان میدهد. به مثال زیر توجه کنید:

füllt /fʏlt/

صدای /ə/

صدای /ə/ یا “شوآ” یک صدای پرکاربرد در بیشتر زبانهای اروپایی است که البته فاقد معادل در فارسی است اما بیشتر فارسی زبانان آن را به اشتباه مانند /e/ (صدای کسره) تلفظ می کنند. صدای /ə/ در واقع یک صدای خنثی است. این صدا بین دو صدای کسره و ضمه است. برای ساختن این صدا می توانید از صدای کسره به سمت ضمه حرکت کنید و در میان راه بایستید. گرچه این صدا در فارسی معادل نوشتاری ندارد اما ما گاهی از آن برای ابراز تعجب استفاده می کنیم. در زبان آلمانی صدای /ə/ معمولا توسط حرف “E” در انتهای کلمات ایجاد می شود. به مثال زیر توجه کنید:

halte /ˈhal.tə/

صدای /aɪ/

صدای /aɪ/ یک صدای ترکیبی است. از ترکیب دو صدای “آ” و “ای” این صدا ساخته می شود (در واقع دو صدای a و ɪ). در زبان آلمانی معمولا ترکیب حروف “EI” این صدا را می سازند. به مثال زیر توجه کنید:

weit /vaɪ̯t/

صدای /aʊ/

صدای /aʊ/ هم یک صدای ترکیبی است. این صدا از ترکیب دو صدای “آ” و “او” ساخته می شود (در واقع دو صدای a و ʊ). در زبان آلمانی معمولا ترکیب حروف “AU” این صدا را می سازند. به مثال زیر توجه کنید:

Haut /haʊt/

صدای /ɔʏ/

صدای /ɔʏ/ هم یک صدای ترکیبی است. این صدا از ترکیب دو صدای “ضمه” و “او” ساخته می شود (در واقع دو صدای ɔ و ʏ). در زبان آلمانی معمولا ترکیب حروف “EU” یا “ÄU” این صدا را می سازد. به مثال زیر توجه کنید:

Heu /hɔɪ̯/

صدای /ɐ/ و /ɐ̯/

صداهای /ɐ/ و /ɐ̯/ دو صدای ترکیبی هستند. این صدا در واقع از ترکیب /ə/ و /ʁ/ ساخته می شود (گاهی اصلا به صورت /əʁ/ نوشته می شود.) این صدا معمولا برای ترکیب حروف “ER” در انتهای کلمات استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Ober /ˈoːbɐ/

تلفظ زبان آلمانی

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

درس 10

درس 11

۱۹ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.