درس 10 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 10 – لغات سطح A1 آلمانی
einladen

(دعوت کردن)

Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen?

(اجازه هست شما رو برای یک قهوه دعوت کنم؟)


die Einladung

(دعوت، دعوتنامه)

Danke für die Einladung!

(بابت دعوت ممنون!)


einmal

(یکبار)

Diese Prüfung mache ich nicht noch einmal.

(این امتحان رو من فقط یکبار انجام نمی دم.)


einsteigen

(وارد شدن، سوار شدن)

Schnell, steig ein, der Zug fährt gleich.

(سریع، سوار شوید، قطار الان حرکت می کند.)


der Eintritt

(ورودیه، حق ورود)

Der Preis für den Eintritt ist 5 Euro.

(هزینه ورودیه 5 یورو است.)


das Einzelzimmer

(اتاق تک تختخواب، اتاق یک نفره)

Haben Sie noch ein Einzelzimmer?

(آیا یک اتاق تک تحت خواب دارید؟)


die Eltern (pl.)

(والدین [اسم جمع])

Meine Eltern leben in Spanien.

(والدین من در اسپانیا زندگی می کنند.)


die E-Mail , -s

(ایمیل)

Ich habe Ihre E-Mail nicht bekommen.

(من ایمیل شما را دریافت نکردم.)


der Empfänger , –

(گیرنده)

Auf dem Brief steht dein Name, also bist du der Empfänger.

(بر روی نامه اسم تو هست، پس تو گیرنده نامه ای.)


empfehlen

(توصیه کردن، سفارش کردن)

Welchen Wein können Sie mir empfehlen?

(کدام شراب را به من توصیه می کنی؟)


enden

(تمام شدن، پایان یافتن)

Die Straße endet hier.

(خیابان اینجا تمام می شود.)


das Ende

(پایان، انتها)

Sie wohnt am Ende der Straße.

(او در انتهای خیابان زندگی می کند.)

Er bekommt sein Geld am Ende des Monats.

(او پولش را آخر ماه دریافت می کند.)


entschuldigen

(عذر خواستن، معذرت خواستن)

Entschuldigen Sie bitte!

(معذرت می خوام!)


die Entschuldigung

(عذرخواهی، بخشش)

Entschuldigung! – Bitte.

(ببخشید! – خواهش می کنم.)


er

(او، ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مذکر)

Er heißt Ali.

(نام او علی است.)


das Ergebnis , -se

(نتیجه)

Das Ergebnis des Tests bekommen Sie in zwei Wochen.

(نتیجه تست را در دوهفته دیگر دریافت خواهید کرد.)


erklären

(توضیح دادن، شرح دادن)

Kannst du mir das erklären?

(می تونی این رو برای من توضیح بدی؟)


erlauben

(اجازه دادن، مجاز کردن)

Rauchen ist hier nicht erlaubt.

(سیگار کشیدن اینجا مجاز نیست.)


der Erwachsene , -n

(بزرگسال، بالغ، [معمولا] افراد بالاتر از 18 سال)

Dieser Film ist nur für Erwachsene.

(این فیلم فقط برای بزرگسالان است.)


erzählen

(گفتن، تعریف کردن)

Wir müssen euch etwas erzählen!

(ما باید چیزی به شما بگیم.)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.