درس 11 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 11 – لغات سطح A1 آلمانی
es

(آن، ضمیر سوم شخص مفرد خنثی)

Es regnet.

(باران می بارد.)


essen

(خوردن)

Was gibt es zu essen?

(برای خوردن چی داریم؟)


das Essen

(غذا، خوراکی)

Das Essen ist heute sehr gut.

(غذای امروز خیلی خوب است.)


euer

(مال شما)

Euer Kurs beginnt heute.

(کلاس شما امروز شروع می شود.)


fahren

(راندن، رانندگی کردن، با وسیله نقلیه رفتن)

Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit.

(من با ماشین سر کار می روم.)


der Fahrer

(راننده)

Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen!

(لطفا با راننده صحبت نکنید!)


die Fahrkarte , -n

(گواهی نامه رانندگی)

Hast du schon eine Fahrkarte?

(آیا گواهی نامه رانندگی داری؟)


das Fahrrad , -ä, er

(دوچرخه)

Fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?

(با دوچرخه سرکار می روی یا ماشین؟)


falsch

(اشتباه، غلط)

Das ist falsch.

(این اشتباه است.)


die Familie , -n

(خانواده)

Meine Familie lebt in Spanien.

(خانواده من در اسپانیا زندگی می کنند.)


der Familienname

(نام خانوادگی)

Meine Familiennamen sind García González.

(نام خانوادگی ما García González است.)


der Familienstand

(وضعیت تاهل، مجرد یا متاهل بودن)

Bei „Familienstand“ musst du „ledig“ ankreuzen.

(در وضعیت تاهل تو باید “مجرد” را تیک بزنی.)


die Farbe , -n

(رنگ)

Die Farbe gefällt mir gut.

(از این رنگ خوشم آمد.)


das Fax , -e

(نمابر، فکس)

Schicken Sie uns einfach ein Fax!

(برای من یک فکس بفرستید.)


Feier [z. B. Feierabend, Feiertag]

(جشن، تعطیلی)

Am Montag ist Feiertag.

(دوشنبه تعطیلی است.)


feiern

(جشن گرفتن)

Wir feiern heute meinen Geburtstag.

(ما امروز تولد من را جشن میگیریم.)


fehlen

(نبودن، وجود نداشتن)

Herr Müller ist nicht da, er fehlt schon seit drei Tagen.

(اقای مولر اینجا نیست، او الان 3 روز است که نیست.)

Was fehlt Ihnen?

(چی کم داری؟ [چه مشکلی داری؟])


der Fehler , –

(خطا، اشتباه)

Diesen Fehler mache ich immer.

(این خطا را من همیشه می کنم.)


fernsehen

(تلویزیون تماشا کردن)

Wollen wir heute Abend mal fernsehen?

(ما می خواهیم امشب تلویزیون نگاه کنیم.)


fertig

(آماده، تمام شده، اماده شده)

Bist du fertig?

(تو آماده شدی؟)

Ist mein Auto schon fertig?

(ماشین من آماده شده؟)

۳ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.