درس 13 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 13 – لغات سطح A1 آلمانی
fremd

(بیگانه، نا آشنا، غریبه)

Das weiß ich nicht; ich bin fremd hier.

(من این را نمی دانم، من اینجا غریبه هستم.)


(sich) freuen

(خوشحال بودن، شادی کردن)

Ich freue mich auf den Urlaub.

(من بابت تعطیلات خوشحال هستم.)


der Freund , -e

(دوست)

Das ist ein Freund von mir.

(این یکی از دوستان من است.)

Das ist meine Freundin.

(این دوست دختر من است.)


früher

(قبلا، قبل ها، زودتر)

Früher waren wir oft zusammen im Kino.

(قبلا ما معمولا با هم در سینما بودیم.)


frühstücken

(صبحانه خوردن)

Am Sonntag frühstücke ich gern im Bett.

(یکشنبه ها من دوست دارم در تخت صبحانه بخورم.)


das Frühstück

(صبحانه)

Möchtest du ein Ei zum Frühstück?

(آیا تو یک تخم مرغ برای صبحانه دوست داری؟)


die Führung

(تور، سیاحت)

Die Führung durch das Haus beginnt in 3 Minuten.

(تور داخل خانه تا سه دقیقه دیگر شروع می شود.)


für

(برای، مال، جزو)

Das ist für Sie.

(این برای توست.)

Das ist der Schlüssel für die Haustür.

(این کلید برای درب خانه است.)

Das ist das Brot für morgen.

(این نان برای فرداست.)


der Fuß , -ü, e

(پا)

Der linke Fuß tut mir weh.

(پای چپ من درد می کند.)


der Fußball

(فوتبال)

Spielt ihr gerne Fußball?

(آیا شما فوتبال بازی کردن را دوست دارید؟)


der Garten

(باغ، باغچه، حیاط)

Wir haben leider keinen Garten.

(متاسفانه ما باغچه نداریم.)


der Gast , -ä, e

(میهمان)

Am Wochenende haben wir mehrere Gäste.

(آخرهفته ها ما میهمان های بیشتری داریم.)


geben

(دادن، وجود داشتن)

Kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben?

(می توانی لطفا به من خودکارت را بدهی؟)

Es gibt keine Karten mehr.

(دیگر کارتی وجود ندارد.)


geboren

(متولد شدن)

Ich bin in Zagreb geboren.

(من در زاگرد متولد شدم.)


das Geburtsjahr

(سال تولد)

Das Geburtsjahr Ihres Sohnes, bitte?

(سال تولد پسرتان، لطفا؟)


der Geburtsort

(محل تولد)

Bitte schreiben Sie Ihren Geburtsort auf das Formular.

(لطفا محل تولد خود را بر روی فرم بنویسید.)


der Geburtstag

(روز تولد، زادروز)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

(ارزوی موفقیت برای روز تولد! [تولدت مبارک])


gefallen

(دوست داشتن، خوش آمدن)

Das gefällt mir.

(از این خوشم می آید.)


gegen

(مقابل، در مقابل، مخالف)

Fahr nicht gegen den Baum!

(مقابل درخت [به سمت درخت] رانندگی نکن.)

Ich bin gegen diese Lösung.

(من مقابل این راه حل هستم.)

Wer spielt gegen wen?

(کی مقابل کی بازی می کند؟)


gehen

(رفتن، جلو رفتن، پیش رفتن)

Ich weiß nicht, wie das geht.

(من نمی دونم، این چطور جلو میره.)

Wie geht‘s?

(چطور پیش میره؟ [چطوری؟])

Jetzt muss ich (aber) leider gehen.

(حالا متاسفانه من [دیگر] باید بروم.)

Ich muss zum Arzt gehen.

(من باید به دکتر بروم.)

Das geht nicht!

(این جلو نمی ره! [این ممکن نیست!])

۴ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.