درس 15 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 15 – لغات سطح A1 آلمانی
das Gleis , -e

(ریل قطار، سکوی قطار)

Der ICE nach Berlin hält heute an Gleis 12.

(قطار تند رو به سمت برلین امروز بر روی ریل [سکوی] 12 می ایستد.)


das Glück

(شانس)

Viel Glück!

(شانس زیادی داشته باشی! [موفق باشی!])


glücklich

(خوشحال، راضی)

Meine Kinder sind glücklich verheiratet.

(بچه های من خوشحال ازدواج کرده اند. [از ازدواج راضی هستند.])


der Glückwunsch

(ارزوی موفقیت)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

(ارزوی موفقیت برای تولد! [تولدت مبارک!])


Grad [Celsius]

(درجه [سانتیگراد])

Heute haben wir dreißig Grad.

(امروز ما سی درجه داریم. [امروز دمای هوا 30 درجه سانتیگراد است.])


gratulieren

(تبریک گفتن)

Ich gratuliere dir!

(بهت تبریک می گم!)


grillen

(کبابی درست کردن، باربیکیو کردن)

Heute grillen wir im Garten.

(امروز داخل حیاط باربیکیو داریم.)


groß

(بزرگ، بلند قد)

Mein Bruder und ich sind gleich groß.

(برادرم و من هم قد هستیم.)

Frankfurt ist eine große Stadt.

(فرانکفورت یک شهر بزرگ است.)


die Größe

(اندازه، بزرگی، قد)

Haben Sie das auch in Größe 40?

(آیا این را در اندازه [سایز] 40 هم دارید.)


die Großeltern (pl.)

(پدر بزرگ و مادر بزرگ)

Meine Großeltern leben in Japan.

(پدر بزرگ و مادر بزرگ من در ژاپن زندگی می کنند.)


die Großmutter

(مادر بزرگ)

Meine Großmutter heißt Eva.

(مادر بزرگ من افا نام دارد.)


der Großvater

(پدر بزرگ)

Mein Großvater ist schon 80.

(پدر بزرگ من 80 ساله است.)


die Gruppe , -n

(گروه)

Die erste Gruppe beginnt um 16 Uhr.

(گروه اول ساعت 16 شروع می کند.)


der Gruß , -ü, e

(سلام و احوال پرسی، درود)

Viele Grüße an Ihre Frau.

(درود فراوان بر زن شما.)

Mit freundlichen Grüßen

(با سلام دوستانه)


gültig

(معتبر، مجاز)

Der Pass ist nicht mehr gültig.

(این پاسپورت دیگر معتبر نیست.)


günstig

(مناسب، مطلوب، با قیمت مناسب)

Dort gibt es günstige Angebote.

(آنجا یک پیشنهاد مناسب [فروش فوق العاده] هست.)


gut

(خوب، خوبه، خوش)

Das finde ich gut.

(من فکر می کنم این خوب است.)

Ich komme um 13 Uhr. – Gut!

(من ساعت 13 می آیم. – خوبه!)

Guten Morgen!

(صبح خوش! [صبح بخیر])

Ein gutes neues Jahr!

(یک سال خوب جدید!)

Guten Appetit!

(اشتهای خوب! [نوش جان!])


das Haar , -e

(مو)

Sie hat lange Haare.

(او موهای بلند دارد.)


haben

(داشتن، فعل کمکی)

Ich habe ein neues Auto.

(من یک ماشین جدید دارم.)


das Hähnchen , –

(جوجه)

Ein Hähnchen mit Pommes bitte!

(یک جوجه با سیب زمینی سرخ کرده لطفا!)

۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.