درس 19 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 19 – لغات سطح A1 آلمانی
die Klasse

(کلاس)

In unserer Klasse sind fünfundzwanzig Schüler. 

(در کلاس ما 25 دانش آموز هستند.)

Im Zug fahre ich immer 2. Klasse. 

(من همیشه قطار کلاس 2 سوار می شوم.)


die Kleidung 

(لباس)

Wo finde ich Kleidung? – Jacken im ersten, Jeans im zweiten Stock. 

(کجا [می توانم] لباس پیدا کنم؟ – ژاکت ها در اولین، و جین ها در دومین طبقه)


klein 

(کوچک، ناچیز)

Eltville ist eine kleine Stadt am Rhein. 

(الویله یک شهر کوچک در کنار راین است.)


kochen 

(پختن، آشپزی کردن)

Herr Georgi kann gut kochen. 

(اقای گیورگی می تواند به خوبی اشپزی کند.)


der Koffer, – 

(کیف، چمدان)

Ist das Ihr Koffer? 

(آیا این چمدان شماست؟)


der Kollege , -n

(همکار)

Wie heißt die neue Kollegin? 

(اسم همکار جدید چیست؟)


kommen 

(آمدن)

Woher kommen Sie? – Aus Frankreich. 

(تو از کجا آمدی؟ – از فرانسه)

Kommst du mit ins Schwimmbad? 

(تو هم با ما به استخر می آیی؟)


können 

(توانستن)

Ich kann Deutsch und Russisch. 

(من می توانم آلمانی و روسی [صحبت کنم.])

Können Sie mir helfen? 

(می توانید به من کمک کنید.)


das Konto 

(حساب، حساب بانکی)

Das Geld überweisen wir am ersten März auf Ihr Konto. 

(پول را در ابتدای مارس به حساب شما واریز می کنیم.)


der Kopf 

(سر)

Mein Kopf tut weh! 

(سرم درد می کند.)


kosten 

(قیمت داشتن، ارزیدن)

Wie viel kostet das? – 10 Euro. 

(این چقدر قیمت دارد؟ [قیمت این چقدر است؟] – 10 یورو)


krank 

(مریض، بیمار)

Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, ich bin krank und liege im Bett. 

(من امروز نمی توانم سر کار بیایم، من مریضم و در تخت دراز کشیدم.)


kriegen 

(به دست آوردن، در آوردن، گرفتن)

Ich kriege 15 Euro in der Stunde für meine Arbeit. 

(من 15 یورو در ساعت برای کارم در می آورم.)


die Küche 

(آشپزخانه)

Der neue Herd kommt in die Küche. 

(اجاق جدید به آشپزخانه می آید.)


der Kuchen 

(کیک)

Ich nehme ein Stück Kuchen. 

(من یک تکه کیک برمیدارم.)


der Kugelschreiber 

(خودکار، خودنویس)

Hast du einen Kugelschreiber für mich? 

(آیا برای من خودکار داری؟)


der Kühlschrank 

(یخچال)

Haben wir noch Milch? – Ja, im Kühlschrank.

(آیا هنوز شیر داریم؟ – بله، در  یخچال)


kulturell 

(فرهنگی، فرهنگ)

Ich bin kulturell interessiert. Ich gehe oft ins Museum. 

(من به فرهنگ علاقه مندم. من معمولا به موزه می روم.)


sich kümmern 

(مراقبت کردن)

Jede Mutter kümmert sich um ihre kleinen Kinder. 

(هر مادری از بچه های کوچکش مراقبت می کند.)


der Kunde , -n

(مشتری)

Einen Moment, bitte. Ich habe eine Kundin. 

(یک لحظه لطفا. من یک مشتری دارم.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.