درس 2 – لغات سطح A1 آلمانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان آلمانی
 4. chevron_right
 5. لغت دانی زبان آلمانی
 6. chevron_right
 7. درس 2 – لغات سطح A1 آلمانی
anklicken

(کلیک کردن)

Da musst du dieses Wort anklicken.

(اینجا باید روی این کلمه کلیک کنید.)

 • احتمالا از درس قبل دلیل رفتن فعل anklicken به آخر جمله را به یاد دارید. (بله – وجود فعل مدال در جمله)

ankommen

(رسیدن، به مقصد رسیدن، وارد شدن)

Wann kommt dieser Zug in Hamburg an?

(کی این قطار به هامبورگ می رسد.)

 • مثال این واژه کمی گیج کننده است. در مثال دو حرف اضافه داریم، حرف اضافه in و حرف اضافه an. چطور تشخیص دهیم کدام مربوط به فعل است و کدام واقعا یک حرف اضافه. راه حل ساده است. حروف اضافه عادی تقریبا هرگز در انتهای جمله نمی آیند و قسمت دوم از افعال عبارتی یا phrasal هم یا انتهای جمله می آید یا به فعل می چسبد. پس اگر حرف اضافه ای را وسط جمله دیدید بی شک به عنوان حرف اضافه (و نه بخشی از یک فعل عبارتی) با آن برخورد کنید.

die Ankunft

(ورود)

Auf diesem Plan steht nur die Ankunft(-szeit) der Züge.

(روی این برنامه فقط زمان ورود قطارها نوشته شده.)

 • گاهی بخشی از یک اسم ممکن است مورد اشاره قرار نگیرد و همچنان معنای آن قابل درک باشد. مثلا “ورود هواپیما چه وقتی است؟” در واقع در شکل دقیق به صورت “ساعت ورود هواپیما چخ وقتی است؟” گفته می شود. اما جمله اول هم می تواند معنا را برساند. ابنکه در مثال (Ankunft(-szeit به این صورت آورده شده به این معناست که بدون گفتن قسمت داخل پرانتز هم جمله همان معنی را دارد.

ankreuzen

(تیک زدن، علامت چک زدن)

Auf dem Formular müssen Sie an mehreren Stellen etwas ankreuzen.

(بر روی فرم باید در بیشتر موارد چیزی را تیک بزنید.)

 • با این فعل معمولا در فرم های رسمی خیلی سر و کار خواهید داشت. سعی کنید آن را فراموش نکنید.

anmachen

(روشن کردن)

Mach bitte das Licht an!

(لطفا آن چراغ را روشن کن)

 • anmachen هم یک فعل تفکیک پذیر است. اما شاید سوال کنید چرا در مثال این فعل صرف نشده! شکل استفاده شده از فعل در این مثال شکل امری است. در این مورد بعدها بیشتر صحبت می کنیم. توجه کنید که anmachen را می توانید برای روشن کردن چراغ، کامپیوتر یا هر وسیله الکتریکی یا آتش استفاده کنید.

(sich) anmelden

(وارد شدن[به محیط کاربری یا یک گروه]، نام نویسی کردن، وارد یک سایت شدن، عضو شدن)

Wo kann ich mich anmelden?

(کجا میتوانم نام نویسی کنم؟)

 • sich anmelden یک فعل انعکاسی است. یعنی sich بخشی از فعل است پس سعی نکنید برای آن به دنبال معنای معادل فارسی باشید. در افعال انعکاسی در صورتی که فعل بدون بخش انعکاسی (sich) استفاده شود معمولا معنایی متفاوت دارد. ضمایر انعکاسی نوعی خاص از ضمایر هستند که مانند بقیه ضمایر صرف می شوند. در این مثال از حالت صرف شده از ضمیر انعکاسی اول شخص مفرد یعنی mich استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر در مورد افعال انعکاسی می توانید این مطلب را بخوانید.

die Anmeldung

(نام نویسی)

Eine Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich.

(نام نویسی برای این کلاس دیگر ممکن نیست.)


die Anrede

(درود، تهنیت، سلام)

Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß.

(لطفا یک تهنیت و سلام هم بنویسید.)

 • Anrede معمولا اشاره به بخش ابتدایی نامه دارد. جایی که اشاره به افراد می کنیم. مثلا در فارسی می نویسیم “مدیر محترم اداره …” به این بخش در نامه نگاری آلمانی Anrede می گویند.

anrufen

(تلفن کردن، تماس گرفتن)

Kann man Sie anrufen?

(آیا کسی می تواند با شما تماس بگیرد؟ [آیا میتوانم به شما تلفن بزنم])

Peter ruft kurz seine Freundin an.

(پیتر کوتاه با دوست دخترش تماس گرفت.)

 • فعل anrufen هم یک فعل تفکیک پذیر است. توجه داشته باشید که این معنایی تا حدی متفاوت نسبت به تلفن کردن در فارسی دارد. درمثال دوم معادل فارسی “تماس گرفتن” خیلی درست نیست “تلفنی صحبت کردن” می تواند معادل بهتری باشد. پس anrufen به معنای تماس گرفتن، تلفن کردن یا با کسی تلفنی صحبت کردن است.

der Anruf , -e

(تماس تلفنی)

Sie bekommt viele Anrufe auf ihrem Handy.

(او تماس های زیادی روی موبایلش دریافت کرد.)

 • Anrufe تنها به معنای تماس تلفنی است. پس به عنوان تماس فیزیکی یا حضوری از آن استفاده نکنید!

der Anrufbeantworter

(دستگاه پیغام گیر تلفن)

Wir sind im Moment nicht da. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter

(ما در حال حاضر نیستیم. لطفا در دستگاه پیغام گیر صحبت کنید.)

 • استفاده درست از حروف اضافه یا ساختن درست ساختار جمله بسیار مهم است به همین دلیل بر روی یادگیری مثل ها تاکید می کنیم. در این مثال اصطلاح auf den Anrufbeantworter Sprechen را داریم که به معنای گذاشتن پیغام در دستگاه پیغامگیر است. سعی کنید اصطلاحات این چنینی را به صورت یک کل یاد بگیرید. (البته اگر فقط به حفظ کردن طوطی وار واژه ها علاقمند نیستید!)

die Ansage , -n

(اطلاعیه، خبر جدید)

Hören Sie die Ansagen.

(اطلاعیه ها را گوش کنید.)


der Anschluss

(ارتباط، اتصال، ارتباط تلفنی یا ترابری یا افراد)

In Mannheim haben Sie Anschluss nach Saarbrücken.

(آیا در منهایم با ساربروکن ارتباط دارید.)

Ist das die Anmeldung für einen Telefonanschluss?

(آیا این درخواست برای یک خط تلفن [اتصال تلفن] است.)

 • واژه Anschluss واژه نسبتا مهمی است و معادل های متفاوتی در فارسی دارد. این واژه به صورت کلی به معنای اتصال یا ارتباط چیزهاست، این ارتباط می تواند تلفنی، زمینی، جاده ای یا … باشد.

an sein

(روشن بودن)

Heute Nacht war das Licht an.

(امشب این چراغ روشن بود.)

 • ما در فارسی برای نشان دادن روشن بودن دستگاه ها یا چراغ ها از یک صفت استفاده می کنیم. صفت “روشن” وقتی به هرچیزی نسبت داده شود کار کردن آن را نشان می دهد. در آلمانی همین کار را با یک حرف اضافه انجام میدهند. همانطور که anmachen به معنای روشن کردن بود، an sein هم به معنای روشن بودن است. (البته سعی نکنید همیشه از این معادل سازی ها استفاده کنید! معادل های جذاب اینچنینی خیلی زیاد نیستند.)

antworten

(جواب دادن، پاسخ دادن، جواب تلفن را دادن)

Er antwortet nicht.

(او جواب نداد.)

 • antworten به معنای جواب دادن یا پاسخ دادن کلامی است. ما در فارسی از جواب دادن به شکلهای دیگری هم استفاده می کنیم مثلا “این پیچ گوشتی برای این پیچ جواب نمی ده.” برای معادل های مشابه باید از افعال دیگری استفاده کنید.

die Antwort , -en

(جواب، پاسخ)

Er gibt leider keine Antwort.

(متاسفانه او هیچ پاسخی نداد.)


die Anzeige , -n

(اگهی، تبلیغ)

Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.

(من اگهی شما را در روزنامه خواندم.)

 • از Anzeige معمولا برای اشاره به تبلیغات مکتوب استفاده می شود. مثلا در روزنامه، یا کاغذهای چاپ شده تبلیغاتی.

[sich] anziehen

(لباس پوشیدن)

Ich muss mich noch anziehen.

(من باید لباسم هم بپوشم.)

 • sich anziehen یک فعل انعکاسی است. پس به معنای sich توجه نکنید. دو بخش این فعل با هم به معنای لباس پوشیدن هستند. اگر ضمیر انعکاسی را در جمله ندیدید بهتر از به دنبال لغت نامه بگردید چون آن فعل معنای دیگری دارد (anziehen به صورت فعل غیر انعکاسی به معنای جذب کردن است!)

das Apartment , -s

(آپارتمان، واحد مسکونی آپارتمانی)

Wir haben ein Apartment gemietet.

(ما یک آپارتمان اجاره کرده ایم.)

 • Apartment میتواند به یک آپارتمان به صورت کامل اشاره کند یا به یکی از واحدهای آن. در فارسی هم از این واژه تقریبا به شکلی مشابه استفاده می کنیم.

der Apfel , -Ä

(سیب)

Ein Pfund Äpfel bitte.

(یک پوند سیب لطفا)

۹ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.