درس 21 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 21 – لغات سطح A1 آلمانی
lesen

(خواندن، مطالعه کردن)

Ich lese ein Buch von García Márquez.

(من یک کتاب از گارسیا مارکز می خوانم.)


 letzt- 

(آخرین)

Morgen ist der letzte Kurstag.

(فردا آخرین روز کلاس است.)


 die Leute (pl.)

 (مردم)

In der Disko sind viele Leute. 

(در دیسکو مردم زیادی هستند.)


das Licht 

(چراغ، نور)

Wo macht man hier das Licht an? 

(کجا آدم چراغ را روشن می کند؟ [کلید روشن کردن این چراغ کجاست؟])


lieb- 

(عزیز)

Liebe Susanne, lieber Hans 

(سوزان عزیز، هانس عزیز)


lieben 

(دوست داشتن)

Ich liebe dich! 

(دوستت دارم.)


lieber 

(از روی علاقه، از روی ترجیح، ترجیحا)

Sie fährt lieber mit der Bahn. 

(او ترجیحا با قطار سفر می کند.)


Lieblings- 

(مورد علاقه، محبوب)

Mein Lieblingsfilm ist „Schwarze Augen“. 

(فیلم مورد علاقه من “شوارزه آوگن” است.)


das Lied , -er

(آهنگ)

Welches ist dein Lieblingslied? 

(کدام آهنگ مورد علاقه توست؟)


liegen 

(دراز کشیدن، قرار داشتن)

Um neun Uhr liegt Judith noch im Bett. 

(ساعت 9 هنوز یودیت هنوز در تخت دراز کشیده.)

Frankfurt liegt am Main. 

(فرانکفورت در [ایالت] ماین قرار دارد.)


links 

(چپ)

Gehen Sie die nächste Straße links. 

(در خیابان بعدی به چپ می روید.)


der Lkw , -s [Lastkraftwagen]

(کامیون)

Dieser Lastkraftwagen ist sehr groß. 

(این کامیون خیلی بزرگ است.)


das Lokal 

(غذاخوری، میخانه)

In unserer Straße gibt es ein neues Lokal. 

(در خیابان ما یک غذاخوری جدید وجود دارد.)


die Lösung , -en

(راه حل)

Die Lösung ist ganz einfach. 

(راه حل خیلی ساده است.)


lustig 

(خنده دار)

Frau Mertens ist lustig. Sie lacht immer. 

(خانم مرتنز خنده دار است. او همیشه می خندد.)


machen 

(ساختن، اماده کردن، انجام دادن)

Was machst du heute Abend? 

(امشب چه کاری انجام میدی؟ [می کنی؟])

Ich muss jetzt das Essen machen. 

(من حالا باید غذا را اماده کنم.)

Das macht 5 Euro 95. Das macht nichts. 

(این میسازه [میشه] 5 یورو و 95 سنت. این هیچی نمی سازه [نمیشه].)


das Mädchen , –

(دختر)

Familie Kurz bekommt ein Baby. – Junge oder Mädchen? 

(خانواده کورز یک بچه گرفتند [بچه دارن شدند]. – پسر یا دختر؟)


man 

(کسی، فردی، افراد)

Hier darf man nicht rauchen. 

(اینجا افراد اجازه ندارند سیگار بکشند. [اینجا اجازه سیگار کشیدن ندارید!])


der Mann , -ä, er

(مرد، شوهر)

Mein Mann arbeitet bei der Polizei. 

(شوهر من در پلیس کار می کند.)


männlich 

(مذکر)

Kreuzen Sie bitte an: „weiblich“ oder „männlich“.

(لطفا تیک بزنید: مونث یا مذکر)

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.