درس 24 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 24 – لغات سطح A1 آلمانی
oder

(یا)

Wann können Sie kommen – heute oder morgen?

(کی می توانید بیایید – امروز یا فردا؟)


öffnen

(باز کردن)

Ich öffne die Tür. 

(من در را باز می کنم.)


geöffnet

(باز)

Der Laden ist samstags bis 16.00 Uhr geöffnet.

(مغازه شنبه ها تا ساعت 16 باز است.)


oft

(معمولا، اغلب)

Petra treffe ich oft. 

(پترا معمولا به ملاقات من می آید.)


ohne 

(بدون)

Ohne Geld kann er nichts kaufen. 

(بدون پول او نمی تواند هیچ چیز بخرد.)


 das Öl 

(روغن)

Den Salat machen wir ohne Öl. 

(ما سالاد را بدون روغن درست می کنیم.)


die Oma , -s

(مادر بزرگ)

Meine Oma ist schon tot. 

(مادر بزرگ من مرده است.)


der Opa , -s

(پدر بزرگ)

Mein Opa heißt Hans. 

(نام پدر بزرگ من هانس است.)


die Ordnung 

(ترتیب، نظم)

Das ist in Ordnung. 

(این مرتب است. [درست کار می کند.])


der Ort , -e

(محل)

Der Ort liegt am Meer. 

(این محل در دریا قرار دارد.)


das Papier 

(کاغذ)

Hier sind Papier und Bleistift. 

(انهم کاغذ و مداد.)


die Papiere (pl.)

(مدارک [اسم جمع])

Haben Sie Ihre Papiere dabei? 

(آیا مدارکت را به همراه داری؟)


der Partner , -/ die Partnerin , -nen

(شریک، شریک زندگی)

Sie ist meine Partnerin. 

(او شریک زندگی من است.)


die Party 

(مهمانی)

Heute Abend machen wir eine Party. 

(امشب ما یک مهمانی داریم.)


der Pass , -ä, e

(پاسپورت)

Im Hotel brauchst du deinen Pass. 

(هتل پاسپورت شما را نیاز دارد.)


die Pause , -n

(زمان استراحت، زمان قطع کار، زنگ تفریح)

Von 12.00 bis 12.30 Uhr haben wir Mittagspause. 

(از 12 تا 12:30 ما زمان استراحت ظهر داریم.)


der Plan , -ä, e

(نقشه)

Ich kaufe mir einen Stadtplan. 

(من یک نقشه شهر می خرم.)


der Platz , -ä, e

(محا، جا، میدان)

Tut mir leid, der Platz ist besetzt. 

(عذر می خوام، این محل اشغال شده.)

Bitte nehmen Sie Platz! 

(لطفا جا بگیرید!)

 Ich wohne Messeplatz. 

(من میدان مسه زندگی می کنم.)


die Polizei 

(پلیس)

Holen Sie die Polizei! 

(پلیس را بیار! [پلیس را خبر کن!])

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.