درس 6 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 6 – لغات سطح A1 آلمانی
der Beruf , -e

(شغل، کار)

Was sind Sie von Beruf?

(شغل شما چیست؟)

Was ist Ihr Beruf?

(شغل شما چیست؟)


besetzt

(مشغول، اشغال شده، پر شده)

Die Nummer ist immer besetzt.

(شماره همیشه مشغول است.)

Der Platz ist besetzt.

(این محل اشغال شده.)


besichtigen

(بازدید کردن، ملاقات کردن، دیدن)

Ich möchte gern den Dom besichtigen.

(من دوست دارم کلیسای جامع را ببینم.)


besser

(بهتر)

Es geht mir schon besser.

(الان حالم بهتر است.)


best-

(بهترین)

Am besten treffen wir uns morgen.

(در بهترین حالت ما تو را فردا می بینیم.)


bestellen

(سفارش دادن، سفارش خرید دادن)

Wir möchten bestellen, bitte.

(ما مایلیم سفارش دهیم.)

Dieses Buch haben wir nicht – sollen wir es für Sie bestellen?

(این کتاب را ما نداریم – آیا باید آن را برای شما سفارش دهیم؟)


besuchen

(ملاقات کردن)

Darf ich dich besuchen?

(اجازه هست من شما را ملاقات کنم؟)


das Bett , -en

(تخت)

Wir brauchen noch ein Kinderbett.

(ما به یک تخت بچه هم نیاز داریم.)


bezahlen

(پرداخت کردن)

Wo muss ich bezahlen?

(کجا باید پرداخت کنم؟)


das Bier

(آبجو)

Noch ein Bier bitte.

(لطفا یک آبجو.)


das Bild , -er

(تصویر، عکس)

Hast du ein Bild von deinem Sohn?

(آیا عکسی از پسرت داری؟)


billig

(ارزان قیمت، کم ارزش)

Die Jacke kostet nur 10 Euro! Die ist aber billig!

(قسمت کاپشن فقط 10 یورو است! این ارزان است!)


die Birne , -n

(گلابی)

Ein Kilo Birnen, bitte!

(یک کیلو گلابی لطفا)


bis

(تا)

Ich fahre nur bis Stuttgart.

(من فقط تا اتوتگارد می روم.)

Ich warte bis morgen.

(من تا فردا منتظر می مانم.)


bisschen

(ذره، مقدار کم)

Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch.

(من انگلیسی، فرانسه و یه ذره آلمانی صحبت می کنم.)


bitte

(لطفا)

Eine Tasse Kaffee, bitte!

(یک فنجان قهوه لطفا!)

Sprechen Sie bitte leise!

(لطفا آهسته صحبت کنید!)


die Bitte , -n

(خواهش، درخواست)

Ich habe noch eine Bitte.

(من یک خواهش هم دارم.)


bitten

(درخواست کردن، خواهش کردن)

Darf ich Sie um etwas bitten?

(اجازه هست در مورد چیزی خواهش کنم؟ [می توانم یک خواهش بکنم؟])


bitter

(تلخ مزه، تلخ)

Der Kaffee schmeckt bitter.

(قهوه مزه تلخ دارد.)


bleiben

(ماندن)

Ich bleibe heute zu Hause.

(من امروز در خانه می مانم.)

Wir bleiben nur bis morgen.

(ما فقط تا فردا می مانیم.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.