متن: Achtung! Die Zeit wird umgestellt

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. متون ساده آلمانی
  6. chevron_right
  7. متن: Achtung! Die Zeit wird umgestellt

Am Sonntag muss man etwas beachten.
Die Sommer-Zeit endet.
Und die Winter-Zeit beginnt.
Die Uhr wird dann umgestellt.

 

یکشنبه باید به چیزی توجه کرد.

ساعت تابستانی تمام می شود

و ساعت زمستانی شروع می شود

پس ساعت باید تغییر کند.

 

Und das eine Stunde zurück.
Von 3 Uhr auf 2 Uhr.

Jeder hat dann eine Stunde mehr.

 

و آن یک ساعت به عقب.

از ساعت 3 به ساعت 2

سپس هر کسی یک ساعت بیشتر دارد

 

Im Früh-Jahr beginnt dann wieder die Sommer-Zeit.
Die Uhr wird dann eine Stunde vor gestellt.

Von 2 Uhr auf 3 Uhr.

 

در ابتدای بهار یک بار دیگر ساعت تابستانی شروع می شود

سپس ساعت یک ساعت به جلو کشیده می شود

از ساعت 2 به ساعت 3

 

Warum wird das gemacht?
Man hat geglaubt:
Man kann so Strom sparen.
Denn:
So ist es morgens länger hell.

Und das für eine bestimmte Zeit.

 

چرا این کار را انجام می دهند؟

این باور وجود دارد:

به صورت می توان انرژی صرفه جویی کرد.

چراکه:

صبح ها برای مدت بیشتری روشن است.

و برای مدتی مشخص

 

Forscher haben aber heraus-gefunden:
Es gibt keinen Unterschied.

 

البته محققان فهمیده اند:

هیچ تفاوتی وجود ندارد.

 

Trotzdem wird die Uhr weiter umgestellt.

 

با این حال ساعت همچنان تغییر می کند.

 

Viele Menschen finden das schlecht.
Denn:
Sie bekommen Probleme.
Und zwar mit ihrer Gesundheit.
Und das wegen der Umstellung.

 

خیلی از مردم این را بد می دانند.

چراکه:

این مشکلاتی به وجود می آورد.

برای سلامتی آنها

به خاطر تغییرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.