متن: Sturm-Flut in der Nacht bleibt aus

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. متون ساده آلمانی
  6. chevron_right
  7. متن: Sturm-Flut in der Nacht bleibt aus

Es geht um Deutschland.
Und zwar um den Norden von Deutschland.
Dort sollte etwas kommen.
Und zwar eine Sturm-Flut.

 

این در آلمان اتفاق افتاده.

در شمال آلمان

آنجا باید چیزی آمده باشد

یک خیزآب.

 

Eine Sturm-Flut besteht aus sehr viel Wasser.
Das Wasser kann ein bestimmtes Gebiet überfluten.
Sturm-Fluten entstehen durch starke Winde.

 

خیزآب از مقدار زیادی آب تشکیل شده.

آب می تواند منطقه خاصی را زیر سیل ببرد.

خیزآب به وسیله بادهای شدید ایجاد می شود.

 

Aber es kam zu keiner Sturm-Flut.
Und zwar im Norden von Deutschland.

 

اما هیچ خیرآبی وجود نداشت.

در شمال آلمان

 

Kurz nach Mitter-Nacht ist etwas passiert.
Es gab nämlich ein erstes Hoch-Wasser.
Und zwar in Cuxhaven.
Aber das Hoch-Wasser war keine Sturm-Flut.

 

کمی بعد از نیمه شب چیزی اتفاق افتاد

آن اولین سیل بود

و در کوکسافن

اما آن سیل، خیزآب نبود

 

Heute Nach-Mittag gibt es einen heftigen Sturm.
Dadurch wird es wieder Hoch-Wasser geben.

 

امروز بعد از ظهر یک طوفان شدید اتفاق افتاد

در نتیجه دوباره سیل به وجود می آید.

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.