متن: ?Wird es Hilfe für die Kurden geben

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. متون ساده آلمانی
  6. chevron_right
  7. متن: ?Wird es Hilfe für die Kurden geben

Die Menschen in Kobane brauchen Hilfe
Kobane ist eine Stadt.
Und zwar in Syrien.
Was ist passiert?

 

مردم کوبانی نیاز به کمک دارند.

کوبانی یک شهر است.

در سوریه

چه اتفاقی افتاده؟

 

In Syrien gibt es Krieg.
Und im Nord-Irak.

Der Grund:
Es gibt eine Gruppe.

 

در سوریه جنگ اتفاق افتاده

و در شمال عراق

دلیل:

یک گروه وجود دارد.

Sie heißt:
„Islamischer Staat“.

 

نام آن:

“دولت اسلامی”

 

Diese Gruppe möchte etwas.
Und zwar eine Stadt erobern.
Die Stadt heißt Kobane.

Die Gruppe ist sehr gefährlich.

 

این گروه چیزی میخواهد

تسخیر یک شهر

این شهر کوبانی نام دارد

این گروه بسیار خطرناک است

Denn:
Sie töten Kurden.
Kurden sind Menschen.
Sie haben einen anderen Glauben.

 

چراکه:

آنها کردها را می کشند.

کردها مردم هستند

آنها اعتقادات متفاوتی دارند

 

Den Kurden soll geholfen werden.
Sie haben Waffen bekommen.
Und zwar von Amerika und Deutschland.

 

باید به کردها کمک شود

آنها اسلحه دریافت کرده اند.

از آلمان و آمریکا

 

Es werden auch Kämpfer geholt.
Diese  kommen aus dem Irak.
Der Irak ist ein Land.

 

همچنین سربازها می آید

آنها از عراق می آیند

عراق یک کشور است

 

Sie sollen helfen.
Und zwar dabei, Kobane zu verteidigen.
Und zu verhindern, dass „Islamischer Staat“ die Stadt bekommt.

 

آنها باید کمک کنند.

تا از کوبانی دفاع شود

و جلوگیری شود، تا دولت اسلامی شهر را بگیرد

 

Wann die Hilfe kommen wird?
Das ist noch un-klar.

 

چه زمانی کمک می رسد؟

این هنوز نا مشخص است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.