متن: Heiße Lava brennt Haus ab

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. متون ساده آلمانی
  6. chevron_right
  7. متن: Heiße Lava brennt Haus ab

Es ist etwas passiert.
Und zwar auf Hawaii.
Ein Haus ist abgebrannt.
Warum ist das passiert?

اتفاقی افتاده است.

و آن در هاوایی بوده.

یک خانه سوخته است.

چرا این اتفاق افتاده؟

Es gibt einen Vulkan.
Der Vulkan liegt auf Big Island.
Das ist in Amerika.
Der Vulkan heißt:
„Kilauea“.

یک آتش فشان وجود دارد.

آتش فشان در Big Island قرار دارد.

آن در آمریکا است.

نام آتش فشان هست:

„Kilauea“.

Der Vulkan ist einer der aktivsten Vulkane.
Das bedeutet:
In dem Vulkan ist ganz schön was los.
Denn:
Der Vulkan spuckt oft Asche.
Oder es kommt sogar Lava aus ihm heraus.

این آتشفشان یکی از فعالترین آتشفشان هاست.

این به این معناست که:

در این آتشفشان اتفاقاتی در جریان است.

پس:

از آتشفشان معمولا خاکستر خارج می شود.

یا حتی گدازه داخل آن خارج می شود.

Lava ist flüssig
Sie ist sehr gefährlich.
Und zwar, weil Lava unglaublich heiß ist.

گدازه مایع است.

آن بسیار خطرناک است.

مثلا، به این خاطر که گدازه به طور باورنکردنی داغ است.

Aus „Kilauea“ ist Lava gekommen.
Die Lava hat sich sehr langsam bewegt.
Nun hat sie ein Haus zerstört.
Die Bewohner konnten sich vorher retten.

از „Kilauea“ گدازه خارج شده است.

گدازه به آرامی حرکت کرده است.

حالا آن یک خانه را خراب کرده است.

ساکنین توانستند قبل از آن خود را نجات دهند.

Man sagt:
Es sind keine anderen Häuser in Gefahr.

یک نفر گفت:

خانه دیگری در خطر نیست.

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.