این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع آب و هوا در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله  جلوی آن نوشته شده.

آب و هوا – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

امروز، روز بدی است.

A: It’s an ugly day today.

می دانم. فکر می کنم که باران بیاید.

B: I know. I think it may rain.

وسط تابستان است، امروز نباید باران بیاید.

A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.

عجیب خواهد بود.

B: That would be weird.

بله، مخصوصا از آنجایی که هوا 90 درجه است.

A: Yeah, especially since it’s ninety degrees outside.

می دانم، وحشتناک خواهد بود اگر باران بیاید و بیرون گرم باشد.

B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.

بله، وحشتناک خواهد بود.

A: Yes, it would be.

واقعا آرزو می کنم که هر روز انقدر گرم نبود.

B: I really wish it wasn’t so hot every day.

منم همینطور. تا زمستان روز ها را خواهم شمرد.

A: Me too. I can’t wait until winter.

من هم زمستان را دوست دارم ولی گاهی اوقات خیلی سرد می شود.

B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.

من سرما را به گرما ترجیح می دهم.

A: I’d rather be cold than hot.

منم همینطور.

B: Me too.

آب و هوا – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

امروز هوا خیلی خوب به نظر نمی آید.

A: It doesn’t look very nice outside today.

راست می گویی. فکر کنم که بعدا باران بیاید.

B: You’re right. I think it’s going to rain later.

وسط تایستان نباید باران بیاید.

A: In the middle of the summer, it shouldn’t be raining.

به نظر درست نیست.

B: That wouldn’t seem right.

با در نظر گرفتن اینکه بیرون هوا 90 درجه است، باران آمدن عجیب خواهد بود.

A: Considering that it’s over ninety degrees outside, that would be weird.

دقیقا، اگر باران بیاید، هوا خوب نخواهد شد. چون خیلی گرم است.

B: Exactly, it wouldn’t be nice if it started raining. It’s too hot.

می دانم، کاملا درست می گویید.

A: I know, you’re absolutely right.

امیدوارم روزی هوا خنک شود.

B: I wish it would cool off one day.

من هم همین آرزو را دارم، دوست دارم زمستان زود تر بیاید.

A: That’s how I feel, I want winter to come soon.

از زمستان لذت می برم، اما گاهی خیلی سرد می شود.

B: I enjoy the winter, but it gets really cold sometimes.

می دانم که چه می گویی، ولی من ترجیح می دهم سردم باشد تا گرم.

A: I know what you mean, but I’d rather be cold than hot.

من هم دقیقا همین حس را دارم.

B: That’s exactly how I feel.

آب و هوا – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

کاش امروز، روزی بهتر بود.

A: I wish it was a nicer day today.

موافقم. امیدوارم باران نیاید.

B: That is true. I hope it doesn’t rain.

وسط تابستان که بارن نمی آید.

A: It wouldn’t rain in the middle of the summer.

اگر الان هوا شروع به باریدن کند، عجیب خواهد بود.

B: It wouldn’t seem right if it started raining right now.

عجبیب خواهد بود، اگر در هوای 90 درجه ای باران بیاید.

A: It would be weird if it started raining in ninety degree weather.

هر بارانی الان بیهوده خواهد بود.

B: Any rain right now would be pointless.

درسته. واقعا بیهوده خواهد بود.

A: That’s right, it really would be.

امیدوارم کمی هوا خنک شود.

B: I want it to cool down some.

منظورت را می فهمم، نمی توانم تا زمستان صبر کنم.

A: I know what you mean, I can’t wait until it is winter.

زمستان عالی است. ولی کاش بعضی وقت ها انقدر سرد نمی شد.

B: Winter is great. I wish it didn’t get so cold sometimes though.

من زمستان را به تابستان ترجیح می دهم.

A: I would rather deal with the winter than the summer.

منم همین حس را دارم.

B: I feel the same way.

لینک های مرتبط

۳ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.