این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع آب و هوا در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله  جلوی آن نوشته شده.

آب و هوا – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

عجب روز خوبی است.

A: It’s such a nice day.

بله، روز خوبیست.

B: Yes, it is.

به نظر می رسد به زودی باران بگیرد.

A: It looks like it may rain soon.

بله، امیدوارم باران بگیرد.

B: Yes, and I hope that it does.

چرا؟

A: Why is that?

هوای صاف پس از باران را دوست دارم.

B: I really love how rain clears the air.

منم همینطور. پس از باران همیشه بوی تازگی می آید.

A: Me too. It always smells so fresh after it rains.

بله، ولی من هوای شب را پس از باران دوست دارم.

B: Yes, but I love the night air after it rains.

واقعا؟ چرا؟

A: Really? Why is it?

چون می توانی ستاره ها را به خوبی ببینی.

B: Because you can see the stars perfectly.

واقعا امیدوارم امروز باران بیاید.

A: I really hope it rains today.

بله، منم همینطور.

B: Yeah, me too.

آب و هوا – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

به نظرت امروز روز خوبی نیست؟

A: Isn’t it a nice day?

واقعا که هست.

B: It really is.

به نظر ممکن است امروز باران بیاید.

A: It seems that it may rain today.

امیدوارم که بیاید.

B: Hopefully it will.

چطور؟

A: How come?

آسمان صاف پس از باران را دوست دارم.

B: I like how clear the sky gets after it rains.

منم اینگونه حس می کنم. بوی خیلی خوبی پس از باران می آید.

A: I feel the same way. It smells so good after it rains.

من مخصوصا هوای شب را وقتی باران می بارد دوست دارم.

B: I especially love the night air when it rains.

جدی؟ چرا؟

A: Really? Why?

ستاره ها پس از باران خیلی نزدیکتر به نظر می رسند.

B: The stars look so much closer after it rains.

واقعا دوست دارم که امروز باران بیاید.

A: I really want it to rain today.

بله، منم همینطور.

B: Yeah, so do I.

آب و هوا – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

به نظرت بیرون هوا خوب نیست؟

A: Don’t you think it’s nice out?

بله، به نظرم هوا خوب است.

B: Yes, I think so too.

فکر کنم که باران بگیرد.

A: I think that it’s going to rain.

امیدوارم که باران بگیرد.

B: I hope that it does rain.

باران را دوست داری؟

A: You like the rain?

آسمان پس از باران خیلی صاف به نظر می رسد. خیلی دوستش دارم.

B: The sky looks so clean after it rains. I love it.

می فهمم. باران هوا را مطبوع تر می کند.

A: I understand. Rain does make it smell cleaner.

هوای شب را پس از باران بیشتر دوست دارم.

B: I love most how it is at night after it rains.

چطور؟

A: How come?

پس از باران ستاره ها را می توانی خیلی واضح تر ببینی.

B: You can see the stars so much more clearly after it rains.

خیلی دوست دارم امروز باران بگیرد.

A: I would love for it to rain today.

منم همینطور.

B: I would too.

 

لینک های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.