این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع آب و هوا در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله  جلوی آن نوشته شده.

آب و هوا – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

واقعا دوست دارم این آخر هفته به ساحل بروم.

A: I really want to go to the beach this weekend.

به نظر خوش بگذرد. هوا چطور خواهد بود؟

B: That sounds like fun. What’s the weather going to be like?

شنیدم که این آخر هفته هوا گرم است.

A: I heard that it’s going to be warm this weekend.

هوا مناسب در ساحل بودن خواهد بود؟

B: Is it going to be perfect beach weather?

فکر کنم.

A: I believe so.

خوبه. امیدوارم هوا این آخر هفته خنک نشود.

B: Good. I hope it doesn’t cool off this weekend.

موافقم. خیلی دوست دارم به ساحل بروم.

A: I know. I really want to go to the beach.

ولی خودت می دانی که هوای کالیفرنیا واقعا غیر قابل پیش بینی است.

B: But you know that California weather is really unpredictable.

راست می گویی. یک لحظه هوا گرم و لحظه ی دیگر هوا سرد است.

A: You’re right. One minute it’s hot, and then the next minute it’s cold.

ای کاش هوا همینطور که هست بماند.

B: I really wish the weather would just stay the same.

منم همینطور. در آن صورت می توانیم کارهایمان را جلوتر برنامه ریزی کنیم.

A: I do too. That way we can have our activities planned ahead of time.

بله، بدان شکل همه چیز آسان تر خواهد بود.

B: Yeah, that would make things a lot easier.

آب و هوا – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

دوست دارم این آخر هفته به ساحل بروم.

A: I would like to take a trip to the beach this weekend.

سفری به ساحل خوب خواهد بود. هوا چطور است؟

B: A trip to the beach would be fun. How is the weather going to be?

برمبنای پیش بینی آب و هوا، این آخر هفته هوا گرم خواهد بود.

A: The forecast says that it will be warm on the weekend.

پس فکر می کنی که هوا برای ساحل رفتن عالی باشد؟

B: So do you think it’ll be perfect weather for the beach?

به نظر که این طور خواهد بود.

A: It sounds like it will be.

واقعا امیدوارم که سرد نشود.

B: I really hope it doesn’t get cold.

همه چیز را خراب خواهد کرد، خیلی دوست دارم به ساحل بروم.

A: That would ruin things, I want to go so badly.

هوای کالیفرنیا غیر قابل پیش بینی است، هرگز نمی توانی مطمئن باشی.

B: The weather in California is unpredictable, so you never know.

درست است. هوا دائما در حال تغییر است.

A: That is true. The weather is constantly changing.

خوب می شد اگر هوا هرگز تغییر نمی کرد.

B: It would be nice if the weather would never change.

عالی است، اینطوری می توانیم زودتر برنامه ریزی کنیم.

A: That would be great, then we could plan things sooner.

بله. هوای قابل پیش بینی زندگی را آسان تر می کند.

B: True. Predictable weather would make life easier.

آب و هوا – مکالمه شماره 3

فارسی انگلیسی
خوب می شود اگر زمانی در همین آخر هفته به ساحل برویم.

A: It would be nice to go to the beach sometime this weekend.

هوا چطور خواهد بود؟ من هم شاید بخواهم بروم.

B: What’s the weather going to be like? I may want to go too.

هوای این آخر هفته قرار است که گرم باشد.

A: The weather this weekend is supposed to be warm.

هوای خوبی برای ساحل رفتن خواهد بود؟

B: Will it be good beach weather?

فکر کنم.

A: I think it will be.

خوب نخواهد بود اگر این آخر هفته هوا سرد شود.

B: It wouldn’t be good if it got cold this weekend.

امیدوارم هوا گرم بماند، می خواهم که این سفر بدون نقص باشد.

A: I want this trip to be perfect, I hope it stays warm.

این هوای کالیفرنیا خیلی نا مطمئن است، غیر ممکن است که بدانی چه اتفاقی خواهد افتاد.

B: This California weather is so uncertain, it’s impossible to know what’ll happen.

می دانم، هر روز هوا به نظر متفاوت می رسد.

A: I know. Every day the weather seems different.

کاش که همیشه انقدر غیر قابل پیش بینی نبود.

B: I would love it if it wasn’t always so unpredictable.

بدان شکل برنامه ریزی برای ما آسان تر خواهد بود.

A: That would make it easier for us to make plans.

درسته. همه چیز آسان تر است وقتیکه می دانی هوا چطور خواهد بود.

B: I know. Things are easier when you know what the weather’s going to be like.

 

لینک های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست