این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع ابراز خوشحالی در مورد موفقیت دیگران در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله جلوی آن نوشته شده.

ابراز خوشحالی – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

خبر خوب را شنیدی؟

A: Did you hear the good news?

نه، نشنیدم.

B: No, I haven’t.

ترفیع گرفتم.

A: I got a promotion at my job.

واقعا؟

B: Did you really?

جدی می گم، خیلی هیجان زده ام.

A: Seriously, I am so excited.

خب، مبارک باشه.

B: Well, congratulations.

ممنون.

A: Thank you.

خیلی برات خوشحال شدم.

B: I’m so happy for you.

جدی می گی؟

A: Really?

بله، استحقاقش را داری.

B: Yes. You really deserved this.

واقعا؟

A: You think so?

بله، آفرین.

B: Yes. Good for you.

ابراز خوشحالی – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

خبر خوب منو شنیدی؟

A: Have you heard my good news?

چیزی هنوز به من نگفتی.

B: You haven’t told me anything yet.

اوایل همین هفته در کارم ترفیع گرفتم.

A: I got a promotion at work earlier this week.

راست می گی؟

B: Is that right?

حقیقته. خیلی خوشحالم.

A: It’s the truth. I am really happy.

ترفیعت مبارک باشه.

B: Congratulations on your promotion.

خیلی ازت ممنونم.

A: Thank you very much.

خیلی برات خوشحالم.

B: I am really excited for you.

واقعا؟

A: Are you really?

جدی میگم. شایسته ی این ترفیع هستی.

B: I’m serious. You deserved this promotion.

واقعا اینطوری فکر می کنی؟

A: Is that what you really think?

بله.

B: Yes, I do.

ابراز خوشحالی – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

بهت نگفتم چی شده، گفتم؟

A: I haven’t told you what happened yet, have I?

من که چیزی نشنیدم.

B: I haven’t heard anything.

رییسم ترفیعی بهم پیشنهاد کرد و من هم قبول کردم.

A: My boss offered me a promotion, and I took it.

جدی می گی؟

B: Are you serious?

بله، خیلی هم هیجان دارم.

A: Yes, I am really excited.

عالیه، مبارک باشه.

B: That’s great. Congratulations.

ممنونم.

A: I appreciate that.

نمی دونی که چقدر برایت خوشحالم.

B: You have no idea how happy I am for you.

واقعا؟

A: For real?

می دونم که بهترین گزینه برای آن ترفیع بودی. جدی میگم.

B: I believe you were the best choice for that promotion. I really do.

لینک های مرتبط

۶ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.