این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع ابراز نگرانی در مورد افراد در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله جلوی آن نوشته شده.

ابراز نگرانی – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

چرا دیروز مدرسه نیامدی؟

A: Why weren’t you at school yesterday?

حالم زیاد خوب نبود.

B: I wasn’t really feeling well.

چی شده بود؟

A: What was wrong with you?

دلم درد می کرد.

B: My stomach was upset.

الان بهتری؟

A: Do you feel better now?

هنوز کامل خوب نشده ام.

B: I don’t really feel too well yet.

به چیزی نیاز داری که حالت را بهتر کند؟

A: Do you want anything to make you feel better?

نه، ممنون. دارو مصرف کرده ام.

B: No, thanks. I already took some medicine.

امیدوارم خوب بشی.

A: I hope you feel better

ممنون.

B: Thank you.

ابراز نگرانی – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

به چه دلیل مدرسه نیامدی؟

A: What reason do you have for missing school?

مریض بودم.

B: I was sick.

چه مریضی ؟

A: How were you sick?

دل درد داشتم.

B: I had a stomachache.

بهتر شدی؟

A: Did it get any better?

هنوز حالم خوب نشده.

B: I’m still feeling under the weather.

دارویی برای دل دردت می خواهی؟

A: Would you like anything for your stomach?

یه چیزایی خوردم.

B: I took something earlier.

امیدوارم بهتر بشی.

A: Get better.

خیلی ممنون.

B: Thanks a lot.

ابراز نگرانی – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

چرا دیروز مدرسه نرفتی؟

A: Why didn’t you go to school yesterday?

چون حالم بد بود خونه موندم.

B: I stayed home because I wasn’t feeling well.

مشکلت چی بود؟

A: What was your problem?

دلم درد می کرد.

B: My stomach was bothering me.

الان بهتری؟

A: Are you feeling any better?

هنوز یکم درد دارم.

B: I’m still feeling a little sick.

دارم میرم مغازه، پپتو بیزمول (داروی دل درد) برات بگیرم؟

A: I’m going to the store, would you like any Pepto Bismol?

نیازی نیست.

B: That’s okay.

امیدوارم بهتر بشی.

A: I hope you feel better.

ممنونم.

B: I’d appreciate that.

لینک های مرتبط

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.