ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند. صفات ملکی یا Possessive determiners نیز همین وظیفه را به شکلی دیگر در جمله انجام می دهند.

جدول ضمایر و صفات ملکی

مفرد جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
صفت ملکی my your his her its our your their
ضمیر ملکی mine yours his hers its ours yours theirs

صفات ملکی: صفات ملکی کلماتی هستند که در کنار اسم قرار می گیرند و مالکیت آن را نشان می دهند.

I am looking for my hat.

(من به دنبال کلاهم می گردم.)

ضمایر ملکی: ضمایر ملکی کلماتی هستند که به جای اسم می نشینند و مالکیت آن را نشان می دهند.

My mum has also got a hat. Look! The dog is wearing hers

(مادرم هم یک کلاه دارد. نگاه کن! سگ مال او را پوشیده.)

نکته: در صورتی که بخواهید اسم را با یک ضمیر جاگیزین کنید نمی توانید از صفات ملکی استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

I own this book. This book is my.

در صورتیکه بخواهید به جای واژه از یک ضمیر استفاده کنید باید از ضمایر ملکی مناسب استفاده کنید. پس توجه داشته باشید که صفت ملکی هنواره پیش از یک اسم قرار خواهد گرفت و تعداد و شخص آن با توجه به مالک آن اسم مشخص می شود. قوانین نسبت دادن این صفت ها شباهت زیادی با صفات عادی دارد که در بخش های بعد در رابطه با نحوه استفاده از آنها به طور مشروح صحبت خواهیم کرد.

لینک های مفید

گرامر زبان انگلیسی

موضوعات

اسامی ملکی

جمع بستن اسامی

اسامی

اسامی

حرف تعریف

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی جمع

ضمایر انعکاسی

ضمایر ملکی

ضمایر شخصی

ضمایر

ضمایر اشاره

ضمایر نسبی

ضمایر نامعین

۸ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.