قیدها (adverbs) کلماتی هستند که خصوصیتی در مورد فعل ها، صفات یا قیدهای دیگر را نشان میدهند. آنها نشان میدهند که یک کار چطور انجام می شود، یا یک چیز چطور اتفاق می افتد.

کاربردها

از قیدها برای توصیف واژه های زیر استفاده می شود:

  • فعل ها. به مثال زیر توجه کنید:

The audience is clapping loudly.

(تماشاچیان به بلندی دست می زنند.)

  • صفات. به مثال زیر توجه کنید:

The band on stage is playing fantastically good songs.

(گروه بر روی سن آهنگ های فوق العاده خوبی را اجرا می کند.)

  • قیدها. به مثال زیر توجه کنید:

The girl is singing extremely well.

(دختر شدیدا به خوبی آواز می خواند.)

ساختار گرامری

قانون عمومی

ساختن قیدها در زبان انگلیسی روش بسیار ساده ای دارد. کافیست پسوند ly را به صفات اضافه کنیم تا از آنها قید بسازیم. به مثال زیر توجه کنید:

loud → loudly

(بلند – به بلندی)

استثناها
  • برای صفات true, due و whole پیش از اضافه کردن ly باید e را از آخر صفت حذف کرد. به مثال زیر توجه کنید:

true → truly

  • اگر آخرین حرف صفت y باید پیش از اضافه کردن پسوند y را به i تبدیل می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:مح

happy → happily

  • اگر یک صفت به حرف بی صدا + le ختم شود، le پیش از اضافه شدن ly حذف می شود. به مثال زیر توجه کنید:

sensible → sensibly

  • اگر یک صفت به ll ختم شود، به جای ly تنها به آن y اضافه می کنیم. (البته اگر به یک l ختم شود باید ly را اضافه کرد.) به مثال زیر توجه کنید:

full → fully

final → finally

صفاتی که به ic ختم می شوند

برای صفاتی که به ic ختم می شوند، قید با اضافه کردن ally ساخته می شود. (صفت public یک استثنا است که قید آن publicly خواهد بود) به مثال زیر توجه کنید:

fantastic → fantastically

ساختارهای بی قاعده

در زبان انگلیسی سه صفت، قید بی قاعده دارند. جدول زیر این صفات و شکل قید آنها را نشان میدهد:

صفت قید
good well
public publicly
difficult with difficulty

نکته 1: برای تمام صفاتیکه از طریق ly قید آنها را ساخته می شوند می توان قید را درون ساختار in a … way/manner هم ساخت. به مثال زیر توجه کنید:

friendly → in a friendly way/in a friendly manner

نکته 2: برای صفات و قیدهای روبه رو شکل صفت و قید کاملا مشابه است: early, hourly, daily, monthly, yearly به مثال زیر توجه کنید:

yearly concert → We go to the concert yearly.

تعداد محدودی از صفات در زبان انگلیسی شکل کاملا مشابهی برای صفت و قید دارند (صفاتی مثل hard، late و …)

حالت مقایسه ای قیدها

در زبان انگلیسی قیدها هم مانند صفات حالت مقایسه ای دارند. برای قیدهای تک سیلابی و قیدهایی که قید و صفت آنها یکسان است، حالت های مقایسه ای با اضافه کردن پسوند های er/est  ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

hard – harder – the hardest

early – earlier – the earliest

برای ساختن حالت مقایسه ای همه قید هایی که با اضافه کردن ly ساخته می شوند ازmore/most  استفاده می شود. (به جز قیدهایی که مشابه صفات هستند.)

happily – more happily – the most happily

قیدهای با حالت مقایسه ای بی قاعده

قیدهای جدول زیر حالت مقایسه ای بی قاعده دارند:

قید حالت تفضیلی حالت عالی
well better the best
badly worse the worst
ill worse the worst
little less the least
much more the most
far  (برای مسافت و زمان) further the furthest
far  (برای مسافت) farther the farthest
late (برای زمان) later the latest

لینک های مفید

گرامر زبان انگلیسی

موضوعات

افعال عبارتی

مصدر و اسم مصدر

افعال مدال modal

افعال کمکی

افعال

حالت شرطی

حالت امری

حالت مجهول

وجه وصفی فعل

حروف اضافه

قیدها

ساختن صفات

صفات

بقیه بخش ها

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.