انگلیسی فارسی
other دیگر / دیگری
new جدید / نو
good خوب
high بالا / زیاد
old پیر / مسن / قدیمی
great عالی / بزرگ
big بزرگ
American آمریکایی
small کوچک
large بزرگ / حجیم
national ملی
young جوان / کم سن
different متفاوت
black سیاه
long بلند / طولانی
little کوچک / ریز
important مهم
political سیاسی
bad بد / خراب
white سفید
real واقعی
best بهترین
right درست / راست
social اجتماعی
only تنها
public عمومی
sure مطمئن
low کم / پایین
early زود
able توانا
human انسان
local محلی
late دیر
hard سخت / سفت / مشکل
major عمده / اصلی
better بهتر
economic اقتصادی / ارزان قیمت
strong قوی / مستحکم / تند (برای مزه ها)
possible ممکن / قابل انجام
whole همه / تمام
free آزاد / رایگان
military نظامی
true درست / حقیقی
federal فدرال
international بین المللی
full کامل / تمام / پر
special خاص / ویژه
easy راحت
clear تمیز / پاک / واضح
recent اخیر
certain معین / قطعی
personal شخصی
open باز / علنی
red سرخ / قرمز
difficult سخت / مشکل
available در دسترس / موجود
likely محتمل
short کوتاه /  مختصر
single تنها / مجرد
medical پزشکی / دارویی
current رایج / متداول / جاری
wrong اشتباه / غلط
private خصوصی / محرمانه
past قبلی / سابق
foreign خارجی / بیگانه
fine خوب / لطیف
common مشترک / رایج / عمومی
poor فقیر / بیچاره
natural طبیعی
significant مهم / قابل توجه
similar مشابه
hot داغ / پرحرارت / جذاب
dead مرده / بی روح
central مرکزی
happy شاد
serious جدی / وخیم
ready آماده
simple ساده
left چپ
physical فیزیکی / جسمانی
general عمومی / همگانی
environmental محیطی / مربوط به محیط زیست
financial مالی
blue آبی / افسرده
democratic دموکراتیک
dark تیره / تاریک
various مختلف / گوناگون
entire تمام / سراسر
close نزدیک / خودمانی
legal قانونی / مشروع / حقوقی
religious مذهبی / دینی
cold سرد
final نهایی
main اصلی
green سبز
nice خوب / دلپذیر
huge عظیم / کلان
popular محبوب
traditional سنتی
cultural فرهنگی

لینک های مفید

لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج

اعداد

رنگ ها

زمان

100 اسم پرکاربرد

100 صفت پرکاربرد

100 قید پرکاربرد

100 فعل پرکاربرد

آب و هوا

خانواده و فامیل

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

تلفن

صفات متضاد

مدرسه و دانشگاه

توصیف افراد

زندگی کاری

مسافرت

شغل ها

کامپیوتر

خرید کردن

خانه

ریاضی

۱۳ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.