1

be

بودن (فعل کمکی)

2

have

داشتن (فعل کمکی)

3

do

انجام دادن / کردن (فعل کمکی)

4

say

گفتن

5

go

رفتن

6

can

توانستن

7

get

گرفتن

8

would

(فعل کمکی)

9

make

ساختن / درست کردن

10

know

دانستن / شناختن

11

will

(فعل کمکی)

12

think

فکر کردن

13

take

گرفتن

14

see

دیدن

15

come

آمدن

16

could

توانستن

17

want

خواستن

18

look

نگاه کردن

19

use

استفاده کردن

20

find

پیدا کردن

21

give

دادن

22

tell

گفتن

23

work

کار کردن

24

may

ممکن بودن

25

should

اجبار داشتن

26

call

صدا کردن / تماس گرفتن

27

try

تلاش کردن / امتحان کردن

28

ask

پرسیدن / درخواست کردن

29

need

نیاز داشتن

30

feel

احساس کردن

31

become

تبدیل شدن / شدن

32

leave

ترک کردن

33

put

قرار دادن / گذاشتن

34

mean

منظور داشتن / معنی دادن

35

keep

نگه داشتن

36

let

اجازه دادن

37

begin

شروع کردن

38

seem

به نظر رسیدن

39

help

کمک کردن

40

talk

صحبت کردن

41

turn

چرخاندن

42

start

شروع کردن

43

might

ممکن بودن

44

show

نشان دادن

45

hear

شنیدن

46

play

بازی کردن / نواختن

47

run

دویدن / اجرا کردن

48

move

تکان دادن

49

like

دوست داشتن

50

live

زندگی کردن

51

believe

اعتقاد داشتن

52

hold

نگه داشتن / گرفتن

53

bring

آوردن

54

happen

اتفاق افتادن

55

must

اجبار داشتن

56

write

نوشتن

57

provide

تامین کردن / تهیه کردن

58

sit

نشستن

59

stand

ایستادن

60

lose

از دست دادن

61

pay

پرداختن

62

meet

ملاقات کردن

63

include

شامل بودن

64

continue

ادامه دادن

65

set

قرار دادن / تنظیم کردن

66

learn

یاد گرفتن / آموختن

67

change

تغییر دادن

68

lead

سوق دادن / هدایت کردن

69

understand

فهمیدن

70

watch

تماشا کردن

71

follow

دنبال کردن

72

stop

نگه داشتن / متوقف کردن

73

create

ساختن

74

speak

صحبت کردن

75

read

خواندن

76

allow

اجازه دادن

77

add

اضافه کردن

78

spend

خرج کردن

79

grow

برزگ شدن / پرورش دادن

80

open

باز کردن

81

walk

قدم زدن

82

win

برنده شدن

83

offer

پیشنهاد دادن

84

remember

به یاد آوردن

85

love

دوست داشتن

86

consider

در نظر گرفتن / سنجیدن

87

appear

به نظر رسیدن / ظاهر شدن

88

buy

خریدن / باور کردن

89

wait

منتظر ماندن / صبر کردن

90

serve

خدمت کردن / پذیرایی کردن

91

die

مردن

92

send

فرستادن

93

expect

انتظار داشتن

94

build

ساختن

95

stay

ماندن

96

fall

افتادن

97

cut

بریدن

98

reach

رسیدن

99

kill

کشتن

100

remain

ماندن / باقی ماندن

لینک های مفید

لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج

اعداد

رنگ ها

زمان

100 اسم پرکاربرد

100 صفت پرکاربرد

100 قید پرکاربرد

100 فعل پرکاربرد

آب و هوا

خانواده و فامیل

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

تلفن

صفات متضاد

مدرسه و دانشگاه

توصیف افراد

زندگی کاری

مسافرت

شغل ها

کامپیوتر

خرید کردن

خانه

ریاضی

۱۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.