اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
این اخبار از غرب لندن است. یک برج مسکونی وجود دارد. آن نسبتا بلند است. آن 43 ساله است. صبح چهارشنبه یک آتش سوزی در ساختمان وجود داشت. بعد از دو ساعت تمام ساختمان در آتش است. This news is from west London. There is an apartment tower. It is quite high. It is 43 years old. On Wednesday morning, there is a fire in the building. The whole building is on fire in two hours.
آتش نشانان می آیند. 200 تا از آنها. آنها کار می کنند تا آتش را متوقف کنند و مردم را نجات دهند. متاسفانه، شش نفر می میرند. پنجاه نفر به بیمارستان می روند. Firefighters come. There are 200 of them. They work to stop the fire and save people. Sadly, six people die. Fifty people go to hospital.
در جمعه، دو تظاهرات وجود دارد. مردم در شهرداری کنسینگتن اعتراض می کنند. آنها (سرود مانند) می گویند “قاتل ها”. دومین تظاهرات در لندن است. مردم عدالت می خواهند. On Friday, there are two protests. People protest at Kensington Town Hall. They chant ‘murderers’. The second protest is in London. People want justice.

صفحات مرتبط

۶ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.