داستان کوتاه انگلیسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان انگلیسی
  4. chevron_right
  5. متون ساده انگلیسی
  6. chevron_right
  7. داستان کوتاه انگلیسی
داستان های سطح مبتدی (Beginner)

Angela and Tom meet

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

Meeting Camilla

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

Getting ready

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

Living in Texas

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

Flying to Texas

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

I’m Hungry

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

َA1

داستان هایی برای سطح مبتدی

در صورتی که به تازگی با زبان انگلیسی آشنا شدید یا دانش کمی نسبت به گرامر و واژه های این زبان دارید داستان های کوتاه این بخش می توانند به شما کمک کنند. این داستان ها از جملات بسیار کوتاه با گرامر ساده تشکیل شده اند که به شما کمک می کند واژه های جدید را یاد بگیرید و با طریقه اولیه استفاده از آنها آشنا شوید.

داستان های سطح اولیه (Elementry)

Daniel loves the beach

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

What are You Talking About

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Nicole’s Drums

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Kimberly’s Acting

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

April’s Month

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Sean and the Birthday Cake

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Language Confusion

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

A Surprise from Australia

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Emily’s Secret

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Amanda’s Work

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

Kevin’s Car

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

A2

داستان هایی برای سطح اولیه

در صورتی که از قبل یک آشنایی اولیه با زبان انگلیسی دارید و ساختارهای اصلی گرامری و واژه های کلیدی این زبان را می شناسید داستان های این سطح می توانند برای شما مناسب باشند. این داستان ها دارای جملات بلندتری هستند و از ساختارهای گرامری نسبتا پیچیده تری در آنها استفاده شده. از طریق مطالعه این داستان در کنار یادگیری واژه های جدید و تمرین گرامر می توانید توانایی خود را در درک متن های ساده زبان انگلیسی محک بزنید.

داستان های پیش متوسط (Pre-Intermediate)

The Pet Shop

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

A Secret Talent

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

Anniversary Day

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

The Best Practice Ever

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

Act like the Others

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

Lost and Found

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط