زمان آینده در گذشته در زبان ترکی استانبولی را میتوان در فارسی به صورت عبارت «قرار بود …» معادل کرد. کاربرد این فعل بیان اعمالی است که در گذشته برنامه ریزی کرده‌ بودیم که انجام دهیم اما به هر دلیلی آن اتفاق رخ نداده است.

حالت مثبت

برای ساختن این زمان در حالت مثبت، ابتدا باید پسوندهای آینده  -ecek/-acakرا به بن فعل وصل کنیم. بن فعل با حذف کردن پسوندهای mak/mek از مصدر فعل حاصل می‌شود، برای مثال بن فعل yazmak می‌شود yaz. بعد از آن پسوند گذشته -ti/-tı و شناسه به بن فعل اضافه می‌شود.

در جدول زیر، صرف فعل پاک کردن (silmek) در زمان آینده در گذشته آمده است:

قرار بود پاک کنیم silecektik قرار بود پاک کنم silecektim
قرار بود پاک کنید silecektiniz قرار بود پاک کنی silecektin
قرار بود پاک کنند silecektiler قرار بود پاک کند silecekti
حالت منفی

برای منفی کردن این زمان باید پسوند آینده را منفی کنیم یعنی یکی از پسوندهای -meyecek/-mayacak را به بن فعل متصل کنیم. بعد از آن هم پسوندهای گذشته و شناسه به فعل می‌چسبند.

در جدول زیر، صرف فعل تلفن زدن (aramak) در زمان آینده در گذشته در حالت منفی آمده است:

قرار نبود تلفن کنیم aramayacaktık قرار نبود تلفن کنم aramayacaktım
قرار نبود تلفن کنید aramayacaktınız قرار نبود تلفن کنی aramayacaktın
قرار نبود تلفن کنند aramayacaktılar قرار نبود تلفن کند aramayacaktı
سوالی مثبت و منفی

برای سوالی مثبت و منفی، کافی است بعد از فعل مثبت و منفی پسوند پرسشی mi/-mı به علاوه y میانجی و پسوند گذشته و شناسه را بیاورید، مثلا:

?uyuyacak mıydım (قرار بود بخوابم؟)

?bitirmeyecek miydim (قرار نبود تمام کنم؟)

آینده در گذشته نقلی

این زمان مانند زمان آینده در گذشته در زبان فارسی معادل ندارد. از این زمان برای بیان عملی که قرار بود انجام شود استفاده می‌شود. منتها در این زمان ما از وقوع یا عدم وقوع عمل مطمئن نیستیم و تنها داریم چیزی که شنیده‌ایم نقل قول می‎کنیم.

حالت مثبت

برای ساختن این زمان در حالت مثبت، ابتدا باید پسوندهای آینده  -ecek/-acakرا به بن فعل وصل کنیم. بن فعل با حذف کردن پسوندهای mak/mek از مصدر فعل حاصل می‌شود، برای مثال بن فعل yazmak می‌شود yaz. بعد از آن پسوند نقلی miş/-mış و شناسه به بن فعل اضافه می‌شود.

در جدول زیر، صرف فعل صحبت کردن (konuşmak) در زمان آینده در گذشته نقلی آمده است:

قرار بوده صحبت کنیم konuşacakmışız قرار بوده صحبت کنم konuşacakmışım
قرار بوده صحبت کنید konuşacakmışsınız قرار بوده صحبت کنی konuşacakmışsın
قرار بوده صحبت کنند konuşacaklarmış قرار بوده صحبت کند konuşacakmış
حالت منفی

برای منفی کردن این زمان، کافی است پسوند meyecek/-mayacak را به بن فعل متصل کنید و بعد از آن پسوند نقلی و شناسه را بیاورید.

در جدول زیر، صرف فعل گرفتن (tutmak) در زمان آینده در گذشته نقلی در حالت منفی آمده است:

قرار نبود تلفن کنیم tutmayacakmışız قرار نبود تلفن کنم tutmayacakmışım
قرار نبود تلفن کنید aramayacaktınız قرار نبود تلفن کنی tutmayacakmışsın
قرار نبود تلفن کنند aramayacaktınız قرار نبود تلفن کند tutmayacakmış

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.