برای سوالی کردن جملات در زبان ترکی روش های متفاوتی وجود دارد. در این بخش با انواع متفاوتی از روش های سوالی کردن در این زبان آشنا یم شویم.

سوالی کردن فعل بودن

سوالی کردن جملات در زبان ترکی دو حالت دارد: سوالی کردن مثبت و سوالی کردن منفی. سوالی کردن مثبت مانند این است که بپرسیم «من … هستم؟» یا «آنها … هستند؟» و سوالی کردن منفی مانند این است که بپرسیم «من … نیستم؟» یا «آنها … نیستند؟»

سوالی کردن مثبت

برای سوالی کردن نیز باید بعد از فعل بودن پیشوند بیاوریم. پیشوندهایی که برای سوالی کردن مثبت جملات به کار می‌رود mi/mı/mu/mü است. در جدول زیر چهار حالت این پیشوندها در شش حالت صرفی نمایش داده شده اند:

من … هستم؟

Ben … miyim/mıyım/muyum/müyüm?

تو … هستی؟

Sen … misin/mısın/musun/müsün?

او … است؟

O … mi/mı/mu/mü?

ما … هستیم؟

Biz … miyiz/mıyız/muyuz/müyüz?

شما … هستید؟

Siz … misiniz/mısınız/musunuz/müsünüz?

آنها … هستند؟

Onlar …  -ler mi/-lar mı?

مثال:

?Siz küçük müsünüz (شما کوچک هستید؟)

?Biz güzel miyiz (ما زیبا هستیم؟)

توجه

در حالت سوم شخص جمع، می‌توان پسوند lar- و ler- را نیاوریم، مثلا دو جمله زیر هر دو درست هستند:

?Onlar mühendisler mi  (آنها مهندس هستند؟)

?Onlar mühendis mi (آنها مهندس هستند؟)

سوالی کردن منفی

برای سوالی کردن منفی جملات، قبل از پیشوند سوالی و فعل بودن، واژه değil را می‌آوریم. جدول صرف عینا مانند جمله مثبت خواهد بود، با این تفاوت که قبل از فعل واژه değil اضافه خواهد شد:

من … نیستم؟

Ben … değil miyim?

تو … نیستی؟

Sen … değil misin?

او … نیست؟

O … değil mi?

ما … نیستیم؟

Biz … değil miyiz?

شما … نیستید؟

Siz … değil misiniz?

آنها … نیستند؟

Onlar … değiller mi?

مثال:

?Biz hasta değil miyiz (ما بیمار نیستیم؟)

سوالی کردن با واژه‌های پرسشی

ابتدا در جدول زیر به واژه‌های پرسشی پرکاربرد در زبان ترکی توجه کنید:

کجا؟

Neresi?

چرا؟

Niye?/ Niçin? /Neden?

در کجا؟

Nerede?

چه؟

Ne?

از کجا؟

Nereden?

کدام

Hangi?

به کجا؟

Nereye?

چند تا؟

Kaç tane?

چه کسی؟

Kim?

چه زمان؟ کی؟

Ne zaman?

چگونه؟

Nasıl?

چند؟

Kaç?

چقدر؟

Ne kadar?

 

وقتی جمله‌ای با کلمه پرسشی ساخته شود دیگر نیاز نیست پسوند پرسشی هم آورده شود، مثلا:

Bu ne mi? → Bu ne (آن چیست؟)

Otel nerede mi? → Otel nerede (هتل کجاست؟)

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.