ضمایر نامعین زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که بخواهیم درباره چیز یا فردی نامشخص و مبهم صحبت کنیم یا اینکه در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت کنیم. در جدول زیر با این ضمایر آشنا می شویم:

her

هر، همه

hiç

هیچ

herhangibir

هیچ

bir

یک

bazı

بعضی

bütün

همه

herşey

همه چیز

birşey

چیزی (مفرد)

birşeyler

چیزهایی (جمع)

hiçbir şey

هیچ چیز

herhangibir şey

هر چیزی

herkes

همه

birisi

یک نفر

birileri

چند نفر

hiç kimse

هیچ کس

herhangi birisi

هر کس

(bunların) hepsi

همه اینها

(onların) hepsi

همه آنها

hepimiz

همه ما

hepimiz

همه شما

(bunların) hiçbiri

هیچ کدام از اینها

(onların) hiçbiri

هیچ کدام از آنها

hiçbirimiz

هیچ کدام از ما

hiçbiriniz

هیچ کدام از شما

(bunların) bazıları

بعضی از اینها

 (onların) bazıları

بعضی از آنها

bazılarımız

بعضی از ما

bazılarınız

بعضی از شما

هر کدام از این ضمایر که مفهوم منفی دارد (مانند هیچ کدام، هیچ کس و …) باید در جمله منفی بیایند و ضمایری که مثبت هستند (مانند همه، چیزی، بعضی از ما و …) باید در جملات مثبت بیایند، به مثال‌ها توجه کنید:

.Burada hiçkimse yok (اینجا هیچکس نیست.)

.Herşey yolunda (همه چیز خوب است.)

لینک های مفید

۴ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.