وجه التزامی برای بیان کارهایی است که در آنها التزام وجود داشته باشد. در فارسی، این وجه را با اضافه کردن ب‍ به ابتدای بن مضارع می‌سازیم، مثلا بروم، بدانم، بخورید و …

حالت مثبت

در حالت مثبت وجه التزامی، بر اساس اصل تطابق آوایی، یکی از پسوندهای زیر را برای ضمایر فاعلی انتخاب می‌کنیم. در جدول زیر با این پسوندها آشنا می‌شوید:

برویم gidelim

Biz (y)-elim/-alım

بروم gideyim

Ben (y)-eyim/-ayım

بروید gidesiniz

Siz (y)-esiniz/-asınız

بروی gidesin

Sen (y)-esin/-asın

بروند gideler

Onlar (y)-eler/-alar

برود gide

O (y)-e/-a

حالت منفی
نخوریم yemeyelim Biz meyelim/-mayalım نخورم yemeyeyim Ben -meyeyim/-mayayım
نخورید yemeyesiniz Siz -meyesiniz/-mayasınız نخوری yemeyesin Sen -meyesin/-mayasın
نخورند yemeyeler Onlar -meyeler/-mayalar نخورد yemeye O -meye/-maya
سوالی مثبت و منفی

کافی است پس از هر فعل پسوند سوالی mi/mı را بیاوریم، مثلا:

?dinleyeyim mi (گوش بکنم؟)

?kabuletmeyeyim mi (قبول نکنم؟)

فعل بودن در وجه التزامی

فعل بودن در وجه التزامی از فعل olmak ساخته می‌شود.

biz olalım ben olayım
siz olasınız sen olasın
onlar olalar o ola

لینک های مفید

۳ دیدگاه. نظر بدهید

  • در سوالی و منفی سوالی فقط ضمایر من و ما رو میتونیم استفاده کنیم؟یا بقیه ضمایر رو هم میشه سوالی و سوالی منفی کرد؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.